עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.8 השוואת איכות החיים של מתרפאים שעוברים טיפול שורש או עקירת שיניים

אחת המטרות העיקריות של טיפול שורש הינה למנוע או למגר זיהום בתוך תעלת השורש על מנת למנוע את עקירת השן. תוצאת הטיפול נחקרה בעבר באופן מסורתי על ידי הערכה קלינית ורדיוגרפית של מצב הרקמות סביב השורש, וגם של הישרדות השן שעברה טיפול שורש. למרות זאת, לדעת מחברי המאמר, תוצאות אחרות הקשורות לבריאות הינן חשובות גם כן, כגון השפעת הטיפול על חיי היומיום ועל שביעות רצון המתרפא. לדבריהם הספרות הנוגעת בתוצאות המרוכזות במתרפא לאחר טיפול שורש הינה דלילה. זאת כאשר אפשרות הטיפול הנוספת היא לרוב עקירת השן והחלפתה בתותבת. מטרה המחקר הנוכחי נועד להשיג הבנה רבה יותר לגבי נקודת המבט של המתרפא על ידי הערכת השפעת טיפול השורש במונחים של ), בהשוואה למתרפאים שעברו עקירת שיניים. QALY איכות חיים והאיכות המתואמת לשנות חיים ( בפרקטיקה היומיומית ישנו דיון מתמשך בשאלה אם להציל את השן הטבעית עם טיפול שורש ושיקום או לעקור אותה ואולי להחליפה בשתל ושיקום. בעבר הוכח כי לאובדן שן טבעית ישנה השפעה שלילית משמעותית על איכות החיים הקשורה לבריאות הפה, ולכן סבורים החוקרים כי יש עניין רב לחקור באופן פרוספקטיבי את השפעת הטיפול על חיי היומיום על ידי השוואה בין אפשרויות הטיפול השונות. לשם העבודה הנוכחית, גייסו החוקרים מתרפאים עם טיפול שורש או לאחר עקירה משש מרפאות בשירות השיניים הציבורי הכללי בשבדיה במהלך תקופה של שמונה שבועות שנקבעה מראש. נעשה שימוש בשלושה כלי מדידה ), הערכת איכות חיים הקשורה OHRQOL שונים: פרופיל ההשפעה על בריאות הפה בהערכת איכות החיים הקשורה לבריאות הפה ( ) ושאלון ספציפי למחלות להערכת שביעות הרצון לגבי טיפול QALY ) והאיכות המתואמת לשנות חיים ( HRQOL לבריאות ( השורש. ההערכה באמצעות שאלונים נבדקה עם תחילת הטיפול ולאחר חודש. מאפיינים מבוססי מתרפאים וספציפיים לשיניים נשים 43 מתרפאים. החלוקה בין המינים הייתה אחידה, עם 85 התקבלו מהרישומים שנערכו בעת טיפולי השיניים. במחקר נכללו אחוזים) החלו 43.5( מתרפאים 37- אחוזים) עברו עקירת שיניים, ו 56.5( מתרפאים 48 . שנים 51.1 גברים. הגיל הממוצע היה 42- ו אחוזים. לאחר אי הכללת 74.1 אחוזים, ובמעקב של חודש היה 95.3 טיפולי שורש. שיעור התגובה לשאלון בתחילת המחקר היה מתרפאים לשם 65 ), התקבלו שתי קבוצות רלוונטיות וברות השוואה, אשר כללו n =20( השיניים הטוחנות השלישיות שנעקרו אנליזה נוספת. לאחר מעקב נמצא, כי המתרפאים שהחלו טיפול שורש רשמו שיפור משמעותי באיכות חיים הקשורה לבריאות. מסקנות מחברי המאמר הן, כי בקבוצת מתרפאים שהחלה טיפול שורש או עקירת שיניים כקבוצת ביקורת להתחלת טיפול השורש הייתה השפעה חיובית על תפיסת איכות החיים הקשורה בבריאות. המתרפאים שנכללו אשר עברו טיפול שיניים במרפאה כללית רשמו שביעות רצון גבוהה לגבי טיפול השורש.

Wigsten E, Kvist T, Jonasson P, et al. Comparing quality of life of patients undergoing root canal treatment or tooth extraction. J Endod 2020; 46(1): 19-28

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online