עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.10 מתן מוגבר של מרשמים לאופיואידים לאחר טיפולי שיניים שבוצעו לפני סופי שבוע וחגים

,2017 ועד 2014 התמותה הקשורה לשימוש בחומרים אופיואידים בארצות הברית עולה בהתמדה. בטווח של שלוש שנים משנת . בקרב מטופלים המבקשים טיפול 47,600- עד ל 28,647- מספר מקרי המוות כתוצאה משימוש באופיואידים גדל בכל שנה מ אחוזים דיווחו כי הם החלו את השימוש בסמים באמצעות מרשם אופיואיד; לדעת מחברי המאמר, 75- בהתמכרות להרואין, כ תוצאות אלו מצביעות על כי הדרך המודרנית להתמכרות הקשורה באופיואיד הינה באמצעות תרופות מרשם. בהקשר זה, על כל נותני המרשמים לתרופות להיות זהירים כאשר הם מספקים מרשמים לאופיואיד, ולהשתמש בו כמוצא אחרון ורק כאשר התרופה מתאימה למצב. טיפולי שיניים במרפאות בארצות הברית מהווים מקור הולך וגובר למרשמי אופיואידים והם אחת הסיבות אחוזים מכלל 8.6 השכיחות ביותר לחשיפות ראשונות לאופיואידים בילדים וצעירים מבוגרים. למרות שרופאי השיניים רושמים רק אחוזים 31 שנים, והמרשמים שלהם מהווים 19 עד 10 האופיואידים, הם נותני המרשמים הגדולים ביותר עבור בני אדם בגילאי מכלל המרשמים לגילאים אלה. במחקרים שנערכו בעבר נמצאו הבדלים במתן מרשמים בהתבסס על הזמן ביום בו הם ניתנים הן במרשמים לאופיואיד והן לכאלו שאינם אופיואידים, כגון אנטיביוטיקה. מרשמים לחומרים אנטיביוטיים הראו וריאציה נוספת אשר מבוססת על היום בו ניתן המרשם בשבוע, עם עליות שנצפו לפני סוף השבוע. לדברי החוקרים לא ידוע באם מתן מרשמי אופיואידים גדל סביב תקופות של היעדרות צפויה, כגון סופי שבוע וחגים. היכולת למזער וריאציה בלתי מוצדקת במרשם אופיואידים לטיפול בפרוצדורות מהווה הזדמנות קריטית לשיפור הבטיחות בטיפול בכאב לאחר טיפול ותחילתה בבחינת הנסיבות הקיימות סביב המשתנה הזה. מטרה במחקר הנוכחי השתמשו החוקרים בבסיס נתונים לאומי גדול של תביעות ביטוח מסחרי, על מנת לברר את השונות במתן מרשמים לאופיואידים בימים שלפני סופי שבוע וחגים בהשוואה לימי חול אחרים. המחברים הניחו כי בקרב מתרפאים אשר עוברים טיפולי שיניים במרפאות חוץ, שיעורי מתן מרשמי אופיואידים יעלו בימים שלפני סופי השבוע וחגים. הם ביצעו מחקר קבוצתי (מערכי נתונים המשלבים Truven Health MarketScan בני אדם, אשר שילב תביעות ביטוח של 2,060,317 רטרוספקטיבי של באופן מלא סוגים רבים של נתונים למחקר בתחום הבריאות), על מנת להעריך את הווריאביליות במתן מרשמי אופיואידים בעת שנים, שלא היו 64-13 ביצוע טיפולי שיניים יום לפני סוף שבוע או חג בהשוואה לימי חול אחרים. במחקר נכללו מתרפאים בגילאי . מדד התוצאה העיקרי היה מתן 2017 עד 2013 חשופים לאופיואידים, הזכאים לתביעות ביטוחיות לביצוע הליכים דנטליים משנת מרשם של אופיואידים באותו התאריך בו נעשה ההליך הדנטלי. רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים גילתה סיכויים גבוהים יותר באופן ; מרווח 1.27 , משמעותי למתן מרשם אופיואידים למתרפאים שעברו טיפולים יום לפני סופי שבוע וחגים (יחס הסיכויים המותאם ), בהשוואה למתרפאים שקיבלו טיפול בימי חול אחרים. בנוסף, בקטגוריית הגיל הצעירה ביותר, 1.28-1.26 , אחוזים 95 ביטחון של שנים, היו הסיכויים הגבוהים ביותר לקבלת מרשם לאופיואיד בהשוואה לקטגוריות גיל אחרות. 29-13 בין אחוזים 27 מסקנות החוקרים הן, כי טיפולי שיניים במרפאות חוץ שבוצעו יום לפני סוף שבוע או חג היו קשורים בעליה של בסיכויים המותאמים למתן מרשם לאופיואיד. ההשלכות המעשיות של המחקר הן כי למרות שמתרפאים ורופאי שיניים עשויים להיות מודאגים מאתגרים של כאבים לא מטופלים בסופי השבוע ובחגים, מתן אופיואידים אינו מוצדק ברוב טיפולי השיניים ויש להחליפו בחינוך למתרפאים ולמתן משככי כאבים שאינם אופיואידים. אנשי מקצוע בתחום בריאות הפה, המודאגים משליטה על כאב לאחר פרוצדורות דנטליות, צריכים לשקול ולתזמן טיפולים מורכבים מוקדם יותר במשך השבוע, כאשר ניתן לקבל טיפולי חירום, על מנת להפחית מתן מרשמים לא רצויים של אופיואידים, שעלול לגרום לעלייה במתן אופיואידים לפני סופי שבוע וחגים.

Priest CR, Kenney BC, Brummett CM, et al. Increased opioid prescription fills after dental procedures performed before weekends and holidays. J Am Dent Assoc 2020; 151(6): 388-398

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online