עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

חזרה לעבודה עם ביטחון למתרפאים שלך והגנה נגד הווירוס הקורונה מאפשרות ללא היסוס לעקר באוטוקלאב -חובה חוקית לפני כל טיפול. ETI המחיר והטיב של כלי היד של ש“ח לתיקון טורבינה(. 250 כלי היד שלנו עם אחריות טוטלית לשנה, כולל שמן, ומחיר תיקון הנמוך בארץ ) 03-5799760 טל להזמנות

טורבינות עם אור 3 עם דינמו Kavo ® חיבור מהיר תואם לתאורה ללא צורך בהכנה ביוניט

טורבינות עם אור 3 חיבור מהיר + NSK ® תואמות

טורבינות עם אור 3 חיבור מהיר + Kavo ® תואמות

LED טורבינות דינמו 3 תאורה חזקה ללא צורך בהכנה ביוניט

טורבינות )ללא אור( 3

₪ 2,000 רק ב-

₪ 2,000 רק ב-

₪ 2,000 רק ב-

₪ 2,000 רק ב-

₪ 999 רק ב-

סקיילר פנאומטי מיוחד לחולים עם קוצב לב

טורבינות עם אור 3 חיבור מהיר + W&H ® תואמות

ידית סטאלק

ידית וודפקר עם אור

Air Prophy

₪ 800 רק ב- Air Abrasion Master אלומיניום אוקסיד

₪ 2,000 רק ב-

מוטור, ידיתן וזויתן ספריי פנימי, ללא אור ₪ 1300 רק ב-

₪ 700 רק ב-

₪ 999 רק ב-

₪ 740 רק ב-

מוטור, ידיתן וזויתן ספריי פנימי, ידיתן וזויתן עם אור

זויתן עם אור דינמו לתאורה ללא צורך בהכנה ספריי קדמי

מוטור, ידיתן וזויתן

זויתני כפתור 3

₪ 999 רק ב-

₪ 999 רק ב-

₪ 999 רק ב-

₪ 1700 רק ב- 20:1 זויתן שתלים 55Ncm בעוצמה של עד

₪ 2700 רק ב-

זויתן עם ספריי פנימי Kavo ® תואם

זויתן מגביר מהירות עם אור - ספריי פנימי 1:5

20:1 זויתני שתלים 2 זויתן מתנה + 55Ncm בעוצמה של עד

זויתן עם אור וספריי פנימי Kavo ® תואם

₪ 2,000 רק ב-

₪ 2,000 רק ב-

₪ 999 רק ב-

₪ 999 רק ב-

₪ 999 רק ב-

03-5799760 : טלפון להזמנות | * המחירים ללא מע“מ, כל הזמנה כוללת שמן

www.eti-dental.co.il | www.dentalshop.co.il 03-5799758 בני-ברק )ליד קניון ר"ג( פקס: 16 אתי תעשיות - רח' הקישון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online