עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

Emerald S אוראלים א האינטרא ה הסורקים ה של ש הבא ה הדור

מדהימה מ סריקה ס מהירות מממממ מ חיבור חחח מלאה מ ניידות נ גרם גגגגג רק רר ביותר ב קל ק הניתנים ה טיפים ט בעל ב באוטוקלב ב חוזר ח לעיקור

לל צבעונית צ לייזר ל סריקת ס אבקה א וללא ו מדוייקת

info@avidor.co.il | www.avidor.co.il | 1700-55-75-77

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online