עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.15 תפיסת ההורים לגבי תפקיד רופאי השיניים במניעת נגיף הפפילומה האנושי ותמיכה בחיסון ) הוא הזיהום הנפוץ ביותר המועבר במגע מיני והוא אחראי למירב מקרי סרטן צוואר הרחם, HPV נגיף הפפילומה האנושי ( ) נקשרו כגורם סיבתי HPV -33- ו HPV -16 , HPV -18 , HPV -31 האנו-גניטילי והאורו-פרינגיאלי. סוגי נגיפים אונקוגניים (כלומר אחוז מכלל מצבי סרטן הלוע המופיע בשקדים ובבסיס הלשון. לדברי מחברי המאמר, ניתן להימנע מרוב סוגי הסרטן 70- ביותר מ יעיל ביותר במניעת מקרים טרום HPV הקשורים לנגיף הפפילומה האנושי. בעשור שחלף מאז השקתו, נמצא כי החיסון כנגד . החיסון עשוי גם למנוע את סרטן הלוע הקשור HPV -18- ו HPV -16- סרטניים של צוואר הרחם, במיוחד בנגעים הקשורים ל בסדרה של שתיים או שלוש מנות, תלוי בגיל המטופל. HPV בנגיפי הפפילומה. ניתן לקבל חיסון יעיל כנגד תשעה סוגים של ,2017 . עם זאת, השימוש בחיסון הינו איטי. בשנת 45 וזמין עד גיל 26-9 בתחילת סדרת החיסונים. החיסון מומלץ לגילאי טופלו בסדרת החיסונים נגד נגיף הפפילומה, מספר המהווה 17-13 אחוזים מבין המתבגרים הזכאים במדינת מינסוטה בגילאי 58.8 אחוזים, אשר נקבע בתכנית "בני 80 אחוזים. שיעורי החיסון הללו נופלים מהיעד של 51.1 מעט יותר מהשיעור הלאומי העומד על ."2020 אדם בריאים לדברי מחברי המאמר, הגורמים להיסוס לקבלת חיסון כוללים חוסר ידע ומודעות לנגיף הפפילומה האנושי ולחיסון, חששות הורים בנוגע לבטיחות החיסון ויעילותו במניעת זיהומים בנגיף הפפילומה האנושי וסוגי סרטן קשורים, מדיניות מוסדות הקהילה ובתי הספר, חסמים כלכליים והיעדר המלצות מוצקות של ספקי שירותי הבריאות, במיוחד לגברים. החיזוי המשפיע ביותר על ההסכמה לקבלת החיסון הינה איכות ההמלצה של ספקי שירותי הבריאות; התקשורת עם מספקי שירותי הבריאות הינה גורם מתווך בין אחוזים מההורים אשר 45 המודעות לחיסון נגיף הפפילומה האנושי לבין הסכמה לקבלת החיסון. יתר על כן, במחקר קודם דווח כי דחו את החיסון בתחילה החליטו בסופו של דבר לקבל אותו. בין הסיבות לקבלה המשנית היה הידע המוגבר אודות החיסון כנגד אחוזים), מצב אשר מצביע על התפקיד החשוב של ספקי הבריאות בקבלת החיסון 33( אחוזים) והמלצת ספקי הבריאות 34( הנגיף כנגד נגיף הפפילומה. עם זאת, מרבית ההורים מדווחים על כך כי מעולם לא קיבלו המלצה או ששמעו רק המלצה חלשה מספקי שירותי הבריאות. הם מדגישים, שיש מקום למתן מסרים עקביים ואיכותיים לגבי נגיף הפפילומה האנושי, תוך התמקדות במניעת סרטן וכולל מתן המלצה חזקה לקבלת החיסון. עם זאת, ההתנהגות של ספקי שירותי הבריאות מציגה גם חסמים כנגד מתן החיסון נוחות בדיון על זיהומים המועברים ביחסי מין, התפיסה של היסוס ההורים, היעדר ידע ​ נגד נגיף הפפילומה האנושי, כולל עקב אי אישי בנוגע לנגיף, חלוקת הסיכונים ויכולת עצמית נמוכה בתקשורת בעניין נגיף הפפילומה האנושי. לדעת המחברים, קיים צורך במחקר נוסף על מנת לברר את תפיסותיהם של הורים למתרפאים מתבגרים על תפקידם של ספקי טיפולי שיניים במניעת נגיף הפפילומה האנושי. הבנת תפיסות ההורים בנושא התקשורת לגבי נגיף הפפילומה האנושי במרפאות השיניים עשויה לעזור לספקי טיפולי שיניים לפתח אסטרטגיות יעילות להעברת מסרים בנושא נגיף הפפילומה האנושי בעתיד. הם קובעים, כי קיים צורך במחקר על מנת להעריך אסטרטגיות תקשורת יעילות בנוגע לנגיף ולעודד קבלת חיסונים על ידי נותני שירותי בריאות שאינם רופאים, כולל הערכת התפיסה והנוחות של הורים למתבגרים לגבי היחשפות לתקשורת על הנגיף מידי ספקי טיפולי שיניים. מטרה במדינת מינסוטה ביחס לתפקידם של ספקי 17-9 המחקר הנוכחי נערך על מנת להעריך את עמדותיהם של הורים למתבגרים בגילאי טיפולי שיניים במניעת נגיף הפפילומה האנושי ולחקור את התייחסותם של ההורים ונוחותם בעת שיחות עם ספקי טיפולי שיניים גויסו בעת יריד שנערך במדינת מינסוטה על מנת לסקר את מודעותם 17-9 על נגיף הפפילומה האנושי. הורים למתבגרים בגילאי וידיעותיהם בנושא החיסון כנגד נגיף הפפילומה האנושי. ההורים נשאלו גם לגבי עמדותיהם ונוחותם לקבל המלצות וייעוץ לחיסון הורים, שרובם חשו כי רופאי השיניים מוסמכים לתת 208 נגד נגיף הפפילומה האנושי מספקי שירותי בריאות הפה. החוקרים ראיינו אחוזים). שיעור נמוך יותר הרגיש באופן דומה ביחס לשינניות. 72.6( אחוזים) והחיסון 64.4( ייעוץ בנושא נגיף הפפילומה האנושי גיל ההורים והמין לא היו בקורלציה עם רמת הנוחות לדון בנושא עם ספקי טיפולי שיניים, אך רמות ההשכלה ומצבי החיסון של ילדיהם היו בקורלציה עם רמת הנוחות. מסקנות מחברי המאמר הן, כי להורים נוח לנהל דיונים על נגיף הפפילומה האנושי והחיסון במסגרת מרפאת השיניים, במיוחד עם רופאי השיניים. מצב זה עשוי להצביע על מערכת נוספת בה ניתן להשתמש למתן המלצות להגברת ההסכמה לקבלת החיסון.

52

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online