עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

ההשלכות המעשיות של המחקר הן בהכרת ההזדמנות עבור צוות המטפלים ברפואת השיניים לשפר את נקודת המבט של המתרפא לגבי תפקידם של ספקי טיפולי השיניים במניעת נגיף הפפילומה האנושי. לדעת מחברי המאמר, ניתן באמצעות לימודי המשך ברפואת השיניים להגדיל את הידע, הנוחות והביטחון של צוות רפואת השיניים בדיון על נגיף הפפילומה האנושי עם ההורים. הכשרה בטכניקות תקשורת שיתופיות וממוקדות במתרפאים, כגון ראיונות של מוטיבציה, עשויה לשפר את נוחות הרופאים והמתרפאים במצבי ייעוץ לגבי נגיף הפפילומה האנושי.

Stull C, Freese R, Sarvas E. Parent

perceptions of dental care providers’ role in human papillomavirus prevention and vaccine advocacy. J Am Dent Assoc 2020; 151(8): 560-567

53

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online