עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

אופטיקה ברמה אחרת המסיכה שפותחה במיוחד לתקופת הקורונה

StarProtect-shield מעניקה הגנה מלאה לרופא ולמטופל

מאפשר עבודה נינוחה עם לופות ותאורה

052-3051528 לפרטים והזמנות התקשרו ללילך 03-6802828 :( - טל. )רב קווי 2000 . א.ב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online