עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.18 אפשרויות טיפול לשחזורים גדולים בשיניים אחוריות

קיימת נטייה לעלייה בהוצאות לטיפולי שיניים לאורך זמן, והמרכיב העיקרי הינו מיקום והחלפת שחזורים. בהקשר זה, אף כי ישנן עדויות לגבי אינדיקציה של שימוש בחומרים מרוכבים כאופציה הטובה ביותר לשיקום ליקויים קטנים בשחזורים בשיניים באזורים אחוזים 40-30 נושאי עומס, רק מעט מידע זמין לגבי שחזורים נרחבים יותר. הסיכון לכישלון בשיקום בשיניים אחוריות עולה בין לכל משטח שן נוסף. יתרה מכך, הישרדות השחזורים מושפעת מכמה גורמים אחרים, כמו למשל תכונות החומר, הבחירות הנעשות על ידי הרופא ומאפייני המתרפא, כלומר סיכון למחלת העששת ועומס על הסגר. על אף המעבר של הבחירה מאמלגם לחומרי שרף מרוכב שהתרחש בעשורים האחרונים, עדיין ניתן למצוא בספרות ביקורות שיטתיות התומכות בשימוש בשני החומרים. שחזורים ישירים נחשבים גם כאלטרנטיבה לשחזור פגמים גדולים, שכן הם הראו ביצועים קליניים טובים בפרקטיקה הכללית וצורך נמוך יותר טית (המיוצרת ָ בתיקון והחלפה. קיימים מספר סוגי חומרים לשחזור עקיף, אם כי סוגים מסוימים של חרסינה, כגון חרסינה פלדספ על ידי שכבות אבקה על בסיס זכוכית כגון סיליקון דיאוקסיד) וזכוכית, עשויים להתאים פחות לאזורי עומס בעלי תפקוד גבוה. על מנת לבחון את ההבדלים ביעילות הטיפולים המשקמים, יש למדוד את התוצאות באופן אידיאלי לאחר זמני תצפית ארוכים. מבחן זה חשוב במיוחד עבור שחזורים גדולים, המייצגים את המצבים הקריטיים ברפואת השיניים המשקמת. מחברי המאמר מציינים, כי בשל המספר הנרחב של חומרים זמינים לטכניקות ישירות ועקיפות, ובהתחשב בחוסר ההסכמה הקיים לגבי הבחירה הקלינית הטובה ) של השוואות טיפול מרובות על מנת לחזות את אפשרות הטיפול הטובה ביותר. NMA ביותר, ניתן להשתמש במטה אנליזה ברשת ( לשם השוואה בין טיפולים משקמים ומערכות הדבקה, כללה רק מחקרים פרוספקטיביים 2016 מטה אנליזה כזו, אשר נערכה בשנת בהם נחקרו חומרים משקמים ישירים בשחזורים של צוואר השן ושל אזורים נושאי עומס בשיניים טוחנות, קבועות ונשירות. מטרה הסקירה השיטתית הנוכחית והמטה אנליזה ברשת נערכו על מנת לענות על השאלה הבאה: מהם סוגי הטיפול המשקם והחומרים הטובים ביותר לשחזורים גדולים בשיניים אחוריות קבועות בקרב מבוגרים? המחברים בחרו במחקרים פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים, אשר השוו לפחות שתי חלופות טיפול שונות עבור שיניים קבועות עם והאינטרנט של המדע MEDLINE , Scopus , Cochrane Library מינימום חמש שנות מעקב. הם ביצעו חיפוש במאגרי המידע של מחקרים בתנאי הזכאות 43 מחקרים שזוהו, עמדו 11,263 ללא מגבלות של שפה או שנת הפרסום. מתוך 2019 בחודש אוקטובר ה. כתרים מזהב (שיעור ָ י ָ ט ֲ מחקרים בוצעו כניסויים מבוקרים אקראיים וסווגו כבעלי סיכון נמוך לה 13 ונכללו בסקירה הסופית. רק אחוזים) הראו ביצועים טובים יותר מבין 0.52 אחוזים) וכתרי חרסינה עם מתכת (אחוז כישלון שנתי של 0.29 כישלונות שנתי של 2.1 השחזורים העקיפים, ואילו שרף מרוכב ישיר הראה ביצועים טובים יותר מבין השחזורים הישירים (שיעור כישלון שנתי של טית וזכוכית, ואחריהם שרף מרוכב ישיר ואמלגם; לא היו הבדלים ָ אחוזים). ההשוואות המהותיות ביותר היו בין חרסינה פלדספ מובהקים מבחינה סטטיסטית בין ההתערבויות הללו. תוצאות המטה אנליזה הראו בעיקר כי יונומר זכוכית נוטה יותר לכישלון משמעותי מאשר אמלגם ושרף מרוכב ישיר. מסקנות מחברי המאמר הן, כי חומרי שחזור ישירים ועקיפים סטנדרטיים, למעט יונומר זכוכית, יכולים לשמש לשחזור נגעי עששת גדולים בשיניים אחוריות.

Vetromilla BM, Opdam NJ, Leida FL, et al. Treatment options for large posterior restorations: A systematic review and network meta-analysis. J Am Dent Asso 2020; 151(8): 614-624

60

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online