עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

© MIS Corporation.All Rights Reserved.

MAKE IT S I M P L E

MAKE IT SIMPLE מהלך מכוון להצלחה פני השטח מתקדמים ■ יציבות ראשונית גבוהה ביותר ■ יכולת חדירה עצמית בכל סוגי העצם ■ 1-800-244-666 למידע נוסף צלצלו: דיבידנט שיווק ומוצרים דנטליים Platform Switching ■

®

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online