עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

מטרה המחקר הנוכחי נועד למלא את פער הידע הזה על ידי עריכת המחקר האמפירי הראשון, למיטב ידיעת החוקרים, של משתמשים במיישרי שיניים בבית. לשם כך, נעשה סקר מקוון אודות מיישרים של אורטודונטיה ישירה לצרכן וגויסו משתתפים באמצעות המדיה החברתית. מטרת החוקרים הייתה להבין טוב יותר את חוויות המשתמשים עם מיישרי שיניים בבית על מנת להביא נתונים אמפיריים לדיונים העכשוויים בנושא האורטודונטיה הישירה לצרכן. פריטים, על מנת להעריך את חוויות המשתמשים בטיפולי יישור שיניים עצמאיים בבית. הם גייסו 24 המחברים עיצבו סקר מקוון בן ) באמצעות פלטפורמות המדיה החברתית (אינסטגרם, טוויטר) ופורומים 2019 משתמשים במשך שישה חודשים (מרץ-אוגוסט תגובות. המשיבים הטיפוסיים היו נשים לבנות 470 מקוונים הקשורים לאורטודונטיה ישירה לצרכן. בסך הכל נעשתה אנליזה של ), שרכשו מכשירי יישור על מנת לתקן מצבי צפיפות של השיניים. יותר 2019 בשנת 38-23 השייכות לקבוצת המילניאלים (בני על ​ ממחצית מהנשאלים התייעצו עם רופא השיניים לפני רכישת מישרי השיניים. באינטראקציות הללו, לרוב המליץ רופא השיניים אחוזים נאלצו לבקר 6.6 , אחוזים) היו מרוצים מהטיפול האורטודונטי הישיר לצרכן 87.5( טיפול במרפאה. למרות שרוב הנשאלים אצל רופא השיניים שלהם בעקבות השפעות שליליות חמורות. מסקנות מחברי המאמר הן, כי למרות שנשאלים רבים היו מעדיפים לעבור טיפול מסורתי מרופא השיניים או מאורתודונט, הם בחרו במכשירי אורטודונטיה ישירה לצרכן בשל סיבות של עלות ונוחות. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי במקום להזהיר את המתרפאים באופן כוללני מפני שימוש במיישרי שיניים בבית, ניהול משותף של דיונים גלויים אודות הסיכונים והיתרונות של השיטה עשוי להיות פרודוקטיבי יותר עבור רופאי השיניים. במקביל, על מנת לאפשר דחיפה לכיוון של הגברת האחריות, ייתכן שיהיה נכון לשקול דרכים חדשות שיאפשרו קיום בכפיפה אחת בתוך המצב המשונה הזה, כגון להציע הקמת פיקוח מקצועי על טיפולי אורטודונטיה ישירה לצרכן.

Wexler A, Nagappan A, Beswerchij A, et al. Direct-to-consumer orthodontics: Surveying the user experience. J Am Dent Assoc 2020; 151(8): 625-636

66

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online