עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

רופאי שיניים וסייעות, הגנו על עצמכם מהדבקה ממטופלים מדבקת "מאיה" אסימפטומטיים באמצעות

אריזת המדבקה

שכבת הגנה נצמדת

מסכה כירורגית

הגנה מקסימלית

+

=

פעולות- מדבקה אחת: 2 מדבקת מאיה . ננו סיבים הלוכדים את הנגיפים 1 . חומר ביוצידי המשמיד את הנגיפים 2

הדביקו על המסיכה את "מאיה" - המדבקה שמנטרלת את הקורונה

להשיג בכל הדנטלי דפו

www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה 09-9597400 : להזמנות התקשרו ללינדה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online