עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

.23 הסרת רובד מכנית של מתרפאים בתחזוקת חניכיים

אחוזים מאוכלוסיית המבוגרים, הינה גורם מרכזי לאובדן שיניים, המשפיע לרעה 11- מחלת החניכיים החמורה, הפוגעת בלמעלה מ על הדיבור, התזונה, איכות החיים וההערכה העצמית ויש לה אף השלכות דלקתיות מערכתיות. פריודונטיטיס נגרמת על ידי חיידקים, והתהליך הדלקתי הכרוני המופיע כתגובה מביא לאובדן רקמות החיבור והעצם התומכת בשיניים. הטיפול בחניכיים מורכב משלבים, ), על מנת להפחית את הסיכון לזיהום מחדש והתקדמות SPT ) ולאחריו טיפול חניכיים תומך ( APT הכוללים טיפול חניכיים פעיל ( המחלה. טיפול חניכיים תומך כולל הערכה חוזרת של מצב החניכיים והערכת סיכונים והסרת הרובד החיידקי והאבנית מעל ובתת החניכיים. הערכת המוטיבציה וביצועי היגיינת הפה והדרכה מחודשת בתרגול היגיינת הפה הינם גורמים הכרחיים להצלחה ארוכת הטווח של טיפול החניכיים. נוהלי בקרת רובד יעילים חשובים במיוחד למתרפאים הסובלים מפריודונטיטיס, מכיוון שהם מגלים רגישות לדלקת חניכיים. במתרפאים אשר טופלו באמצעות משטר תחזוקה שהיה מבוסס אך ורק על בקרת רובד המבוצעת באופן עצמי ללא טיפול חניכיים תומך, נצפתה הידרדרות משמעותית של מצב החניכיים. מאחר והרובד נחשב לגורם האטיולוגי העיקרי של מחלות החניכיים, הרי ששיתוף הפעולה של המתרפאים בהסרת רובד יומיומית הינו קריטי להצלחת טיפולי השיניים והחניכיים לטווח הארוך. לדברי מחברי המאמר, קיים חסר בתרגום עדויות מדעיות רלוונטיות למידע השימושי עבור אנשי המקצוע העוסקים בטיפולי שיניים ולמתרפאים. עם זאת, חשוב שהמלצות מקצועיות ישלבו את הראיות המדעיות הזמינות הטובות ביותר, על מנת להעצים את תוצאות הטיפול המוצלחות של המתרפאים. דאגה אחת היא, שרוב המחקרים על מוצרי טיפול ביתיים לבקרת רובד מכני מבוצעים על מתרפאים הסובלים ממצבי דלקת חניכיים. למרות שמחקרים אלה הוכיחו תוצאות רצויות, יתכן שהתוצאות לא ישימות ישירות למתרפאים עם פריודונטיטיס הסובלים מכיסים בחניכיים. נכון לעכשיו, לא נערכה הערכה שיטתית או סינתזות משמעותיות של הידע על ההשפעה הקלינית של מברשות שיניים ומכשירי ניקוי בין השיניים, בקרב מתרפאים עם פריודונטיטיס במהלך טיפולי תחזוקה של החניכיים. מטרה הסקירה השיטתית הנוכחית נערכה על מנת לנתח את העדויות הזמינות הנוגעות למכשירי היגיינת פה מכנית בקרב מתרפאים לגילוי ניסויים קליניים שנערכו 2019 בשלבי תחזוקת החניכיים. המחברים ערכו חיפוש בשלושה מאגרי מידע עד לחודש אוקטובר בקרב מתרפאים בוגרים הנמצאים בטיפולי תחזוקת חניכיים, אשר העריכו את השפעת מברשות שיניים או מכשירים לניקוי בין ). נמצאו NMA השיניים על הסרת הרובד ופרמטרים נוספים של מחלות החניכיים. הם ביצעו ניתוח תיאורי ומטה אנליזה ברשת ( השוואות רלוונטיות. ארבע מתוך חמש השוואות לא מצאו שום הבדל קליני 17 פרסומים שהיו זכאים להיכלל בסקירה, כולל 16 בין מברשת שיניים ידנית לבין זו המופעלת באמצעות זרם חשמלי. מבין מכשירי הטיפול בין השיניים, הפחיתו מברשות הניקוי בין ) את מדדי הרובד בצורה יעילה יותר מאשר מברשות השיניים הידניות בלבד. לגבי מכשירי השטיפה של הפה, שניים IDBs שיניים ( מתוך שלוש השוואות הצביעו על השפעה חיובית על מדדי דלקת החניכיים ועומק הכיסים. המטה אנליזה ברשת הדגימה, כי השימוש המשלים במברשות לניקוי בין השיניים לשם הסרת הרובד היה יעיל באופן משמעותי יותר מאשר השימוש במברשת שיניים ידנית בלבד. אף מכשיר לא דורג גבוה יותר ממברשת השיניים הידנית לשם הפחתת דלקת החניכיים. מסקנת מחברי המאמר היא, כי בשל מחסור במחקרים שעמדו בתנאי ההכללה של כל אחד ממכשירי ההיגיינה של הפה והוודאות הנמוכה של הראיות שהתקבלו, לא ניתן להסיק מסקנה "מבוססת ראיות" לגבי כל אמצעי ספציפי של היגיינת הפה לטיפול עצמי במתרפאים הנמצאים בטיפולי תחזוקת חניכיים.

Slot DE, Valkenburg C, Van der Weijden GA (Fridus). Mechanical plaque removal of periodontal maintenance patients: A systematic review and network meta-analysis.

J Clin Periodontol 2020; 47: 107-124

74

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online