עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

MADE IN JAPAN

CLESTA IIA

₪63,000

כולל: כולל צינון מים פנימי 1:1 מנוע אוויר & זויתן | F.O טורבינה EURUS דגם LED מנורת | F.O סקיילר מבצע

משרדים ואולם תצוגה: 04-8218884 , טלפקס. 04-8218883 נשר. טל. 52 דרך בר-יהודה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online