עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

The New

MADE IN JAPAN

CREDIA G1

₪41,000 כולל: יחידות עבודה 4 + מזרק | כסא רופא כולל צינון מים פנימי 1:1 זויתן | F.O סקיילר

hmedical@bezeqint.net | www.belmonthm.com השקה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online