עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

רפואת הפה . תפיסת ההורים לגבי תפקיד רופאי השיניים במניעת נגיף הפפילומה האנושי ותמיכה בחיסון 15 . הערכת תכשיר צינק פוספט הנצמד לרירית באפטוס סטומטיטיס חוזרת 16 . תכנון וניהול אנטי-מיקרוביאלי אחראי ברפואת השיניים 17

שיקום הפה . אפשרויות טיפול לשחזורים גדולים בשיניים אחוריות 18 בולסיה טראומטית ֵ . הישרדות שיניים קבועות שהושתלו לאחר א 19

אורטודונטיה . אורטודונטיה ישירה לצרכן: סקר חוויות המשתמשים 20

ילדים . הידע והפרקטיקה של רופאי ילדים בבריאות הפה של ילדים 21

הפקה: תמליל-שגב

כירורגיה . יעילות השימוש באנטיביוטיקה לאחר עקירת שיניים שבקעו 22

עריכה לשונית: תמליל-שגב

חניכיים . הסרת רובד מכנית של מתרפאים בתחזוקת חניכיים 23

גרפיקה: אורקם

הוצאה לאור: נלש בע"מ 61101 תל-אביב 10171 . ת.ד

03-6048676 . טל 03-6049422 . פקס adkan @ bezeqint . net

כל הזכויות שמורות לעדכן רפואת שיניים. © .03-6048676 . אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב. טל אין המערכת וההוצאה לאור אחראיות לתוכן המודעות והמאמרים המובאים בעיתון. תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד

Israel Dental Update ( Adkan ) is published by NELESH Ltd .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online