עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

קיץ מבצעי ? חששת מהסרבול אבל לאלחוש מבוקר שקלת לרכוש מכשיר ? מההתעסקות לך נמאס אבל לאלחוש מבוקר מכשיר יש ברשותך (... המטופל ושל שלך ) ! לכאבים סוף בישראל לראשונה

- Dentapen - !" עט אלחוש "

Dentapen

לשימוש וקל אינטואיטיבי , קומפקטי • לנוחיות הרופא , זוויות הזרקה ידית המאפשרת מגוון • מתגבר ושימוש באלחוש בקצב ההזרקה בקצב המאפשרות שליטה מחשב - מבוקרות נשלטת ותכניות הזרקה מהירות הזרקה • עם סוללות ניתנות להחלפה , אלחוטי • ( החלפת החומרים המתכלים העלויות של וגם ללא ) החלפת צינורות או דוושת רגל של טרחה ללא • ליגמנטרית - אינטרה הזרקה כולל , תכניות מותאמות ייחודיות •

: שיניים ממליצים רופאי ההרדמה ,Dentapen- להשתמש ב שהתחלתי מאז " : סבא - כפר , טל מאיר ר " ד הפידבק - מכל והחשוב , תחילת הטיפול עד המתנה פחות זמן , אפקטיבית יותר " לעומת השיטות הרגילות ביותר מהמטופלים חיובי לעשות את ניתן , לשימוש נוח - מדהים מוצר " : רמת השרון , שילמן פבלו ר " ד להיות הפך . מטופלים חרדים כולל , אוהבים המטופלים מאוד . ההרדמות סוגי כל "! להיט במרפאה

הזה שהמזרק הבנתי מהפציינטית הראשונה " : תימן גאולי , עיסא אבו סאד ר " ד "! בכלל מרגישים כאב לא - פלאים ממש מחולל

מאוד ידידותי , לעבודה מאוד נוח המכשיר " : אשדוד ,' חיים ברקוביץ ר " ד " ההרדמה את הפחדים של להרגיע ועוזר למטופל

מספר מזה Dentapen- משתמש ב אני " : חיפה ,( פריודונט ) רוזיצקי דורון ר " ד שגם , למטופלים מתחים ומפחית כאב מפיג Dentapen . מרוצה חודשים ומאוד , המטופלים מרוצים . וחרדות לקראת טיפולים כירורגיים נמצאים בסטרס כך , בנוסף . הצדדים 2 על ורגועה נעימה בצורה עובר שהטיפול שמח ואני "! מומלץ . האלחוש הדרושה מפחית משמעותית את כמות חומר Dentapen

03-7979620 : לפרטים והזמנות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online