עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.18 הקשר בין נתוני מחקר אינטרנטי של גידולים בפה לבין תוכניות בריאות הציבור באיחוד האירופי לדברי מחברי המאמר, טבק ואלכוהול הינם גורמי הסיכון העיקריים לקרצינומה של תאי קשקש בפה, ששיעור ההישרדות הנמוך שלו מהווה בעיה בבריאות הציבור. מדיניות בריאות כלל אירופית (קמפיין מניעה, אריזות טבק) הוקמה על מנת ליידע את האוכלוסייה אודות הסיכונים הכרוכים בצריכה. העלייה בצריכת טבק בקרב נשים והתפתחות של פרקטיקות מיניות הובילו לעלייה במקרים של .) HPV סרטן הפה והלוע הנגרמים על ידי נגיף הפפילומה האנושי ( אחוזים על ידי הגבלת צריכת טבק ואלכוהול והעלאת 75- המחברים טוענים כי ניתן להפחית את השכיחות העולמית של המחלה ב 2012- המודעות הציבורית לסכנותיהם. מניעה הינה גם בעיה כלכלית ובאירופה, העלות השנתית הממוצעת של חולה סרטן הפה ב יורו. זיהוי נתוני מחקר באינטרנט על האוכלוסייה עשוי לסייע למדוד את ההשפעה ולמקם טוב יותר 23,000- ל 20,000 הייתה בין את האמצעים המניעתיים האלה. מגמות מחקר מקוונות באינטרנט הוכחו כמשקפות את המגמות המשתנות של החברה לאורך זמן. הן מראות עלייה ניכרת במספר החיפושים באינטרנט במהלך מגיפות או עבור כל עניין מוגבר אחר במחלה והדבר הוכח מאז תחילת מגפת הקורונה. ניתוח נתונים המתקבלים על ידי מחקר אינטרנטי כזה יהיה יעיל עבור חקר מחלות, בדומה לשיטות אפידמיולוגיות רגילות. מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לנתח קשר פוטנציאלי זמני בין תוכניות בריאות הציבור לבין עניין בסרטן הפה באינטרנט באיחוד 28- ממשתמשי גוגל, ויקיפדיה וטוויטר ב 2019-2004 האירופי. החוקרים ביצעו חיפוש נתונים הקשורים לסרטן הפה בין השנים מדינות אירופיות. כמו כן בוצע ניתוח ביבליומטרי של עיתונות ומאמרים מדעיים באותה תקופה. נבדק הקשר בין נתונים אלה לבין הקמת תוכניות בריאות הציבור באירופה. נצפה קשר הקשור בזמן בין שינויים באריזות הטבק לבין עלייה משמעותית בחיפושים Make Sense באינטרנט אודות סרטן הפה בשבע מדינות. בניגוד למדיניות ומסעות פרסום לאומיים, למודעות האירופית לתוכנית מדינות), לא הייתה השפעה 18 (קמפיין להעלאת מודעות ומתן מידע לאוכלוסיית אירופה אודות סרטן הראש והצוואר בו מעורבות על החיפוש באינטרנט. התגלה מתאם א-סימטרי בחיפושי אינטרנט בין פרסומים על סרטן הפה ממאמרים מדעיים או אמצעי תקשורת "מסורתיים" (אסוציאציה חלשה) לבין אלה ממדיה אינטרנטית כגון טוויטר או ויקיפדיה (אסוציאציה חזקה). מסקנת מחברי המאמר היא, כי מחקר זה מדגיש שבעה תחומים סביבם ניתן למקד מחדש את המודעות לסרטן הפה באירופה, כגון שינוי בתקשורת של אזהרות בריאות על חפיסות סיגריות, הקמת קמפיין בשם מפורש יותר בנוגע לסרטן הפה, מעורבות של אישי ציבור ועמותות ביוזמות שיתארגנו ברמה המקומית וחיזוק המודעות לסכנות הטבק בהתפתחות סרטן הפה.

Lan R, Campana F, Tardivo D, et al. Relationship between internet research data of oral neoplasms and public health programs in the European Union. BMC Oral Health (2021) 21: 648. doi. org/10.1186/s12903 021-02022-z

58

Made with FlippingBook Ebook Creator