עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

דבר המערכת

קוראים יקרים,

או שעונים חכמים, מספקים למשתמשים Fitbits רבים מאיתנו משתמשים בטכנולוגיות בריאות דיגיטליות מדי יום. מכשירים כגון עדכונים רצופים על פעילותם, כגון ספירת צעדים או הדופק. טכנולוגיה זו מספקת מידע בריאותי חשוב שהינו בעל פוטנציאל לשפר את המצב הבריאותי. בריאות דיגיטלית משתמשת בטכנולוגיות דיגיטליות, על מנת להשיג יעדי בריאות כגון אנליטיקה מתקדמת, המהווה אוסף של טכניקות של ניתוח נתונים, כולל למידת מכונה ומודלים לחיזוי, המשמשים לשיפור קבלת ההחלטות. תחום חדשני זה, המשפיע הן על המתרפאים והן על ספקי שירותי הבריאות כולל מספר יתרונות כגון: הרחבת הגישה לשירותי בריאות לקהילות שונות l

עלויות טיפול רפואי מופחתות l תכניות טיפול מותאמות אישית l

יעילות תפעולית מוגברת במתקני בריאות, כגון בתי חולים l אבחונים משופרים באמצעות אלגוריתמים של למידת מכונה l

תחום הבריאות הדיגיטלית מקיף מגוון רחב של טכנולוגיות ותתי תחומים, לרבות טכנולוגיה של מידע רפואי, אינפורמטיקה בריאותית, מכשירים רפואיים לבישים, תוכנה כמכשור רפואי, רפואה מותאמת אישית, בריאות ניידת (שימוש במכשירים ניידים, כגון טלפונים סלולריים וטאבלטים, לצורך אספקת שירותי בריאות) וטֶלֶ-בריאות. תחום זה גדל במהירות רבה, ועל פי מחקר משנת . התרחבות 2025 מיליארד בשנת 660 לכמעט 2019 מיליארד בשנת 175- , השוק העולמי לבריאות דיגיטלית צפוי לצמוח מ 2021 אקספוטנציאלית זו הינה עדות לצורך הגובר בשירותי בריאות איכותיים ולהרחבת הטווח של טכנולוגיות דיגיטליות, אשר השימוש בהם הואץ בשנים האחרונות גם בתחום בריאות הפה. לבריאות דיגיטלית יש שותפים בעלי עניין רבים, כולל קלינאים, מתרפאים, מקבלי החלטות ממשלתיים, טכנולוגים של בריאות, חוקרים ועוד. כתוצאה מריבוי זה של משתמשים והרקע המגוון שלהם, יחד עם העלייה המהירה בשימוש בבריאות דיגיטלית והגיוון שלה, מתפתח מגוון רב של מונחים ומושגים הקשורים לשימוש בטכנולוגיה זו. ההצטלבות של בריאות, רפואה, רפואת השיניים וטכנולוגיה אשר קשורים למגוון המונחים, המושגים והשירותים האלו בתחום הבריאות הדיגיטלית מביא לכך שנעשה בהם שימוש Teledentistry , בינה מלאכותית, eHealth , Mobile Health , Telemedicine לא מדויק ולא עקבי העלול לגרום לבלבול. מונחים כגון של האיגוד e - Oral Health ואינפורמטיקה בריאותית מוגדרים ומובנים בצורה שונה על ידי מגוון בעלי עניין. רשת התקשורת ), דנה לאחרונה בצורך לספק שפה משותפת והבנה טובה יותר של המינוח הדיגיטלי IADR הבינלאומי למחקר ברפואת השיניים ( הנמצא בשימוש בבריאות הפה, על מנת להגיע להבנה משותפת של המונחים בשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בבריאות הפה. נקבעה קבוצת משימה, במטרה לקבץ מונחים הנמצאים בקונצנזוס הקשורים לטכנולוגיות אלו. זאת על מנת לספק שפה משותפת ומגשרת לקהילת העוסקים בבריאות האורלית, לשם ביטוי, שימוש והתקדמות עכשוויות בתחום הבריאות הדיגיטלית וטכנולוגיות ניידות. הם מתארים את התפתחות הקונצנזוס ורשימת מונחים והגדרות בתור משאב שיתאים למערכת )1( במאמר שפרסמה הקבוצה, אקולוגית חדשה של שירותי בריאות הפה האלקטרוניים, ומציעים מודל ומתודולוגיה לעדכונים עתידיים של מונחים והגדרות מונחים המופיעים 37 מונחים, אשר קובצו לסט ליבה של 43 בבריאות הפה הדיגיטלית. המחקר הוביל לזיהוי קבוצה ראשונית של במאמר, יחד עם הגדרות מוסכמות המפרטות את משמעותם והשימוש בהן. כל המונחים וההגדרות אושרו באמצעות הצבעה מקוונת בשטחי המחקר, בריאות הציבור והרפואה הקלינית הדנטליים. צוות e - oral בין חברי הקבוצה, תוך המלצה מוסכמת לשימוש ב החוקרים מסביר כי אמנם רשימת המונחים מייצגת הסכמה ומספקת הדרכה, הוא מודע לכך שיהיה צורך לבצע התאמות לשינויים המהירים המתפתחים בטכנולוגיות בתחום הבריאות ולעדכן את המסמך על בסיס קבוע.

המערכת

1. RJ Marino, SE Uribe, R Chen, et al. Terminology of e‑oral health: Consensus report of the IADR’s e‑oral health network terminology task force. BMC Oral Health (2024): doi.org/10.1186/s12903-024-03929-z.

12

Made with FlippingBook Annual report maker