עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.1 מחברי המאמר מציינים, כי טיפול אורלי קבוע הינו הכרחי על מנת לשמור על בריאות איברי הפה, במיוחד בקבוצות הסיכון של ילדים ובני אדם מבוגרים שאינם יכולים לנהל את הטיפול באופן עצמאי. בתחילת החיים לא ניתן לבצע את פעולות ההיגיינה הנדרשות באופן עצמאי, אך שיטות דידקטיות שונות בקרב ילדים והורים מאפשרות לילדים ללמוד דרכי ניקוי עצמאיות. בנוסף, אמצעים דנטליים המכוונים למניעה הובילו למספר גבוה יותר של מבוגרים ששומרים על השיניים שלהם או עוברים טיפולי שחזורים מורכבים ושיקום באמצעות תותבות. למרות שהן ניתנות למניעה, מחלות החניכיים, עששת השיניים ואובדן השיניים בקרב אנשים מבוגרים נותרו בראש סדר העדיפויות הבינלאומי של בריאות הציבור. בני אדם שאינם יכולים לשמור על היגיינת הפה שלהם תלויים בגורם שלישי על מנת להבטיח בריאות פה טובה. בקרב בני אדם מבוגרים הנמצאים במצב של תלות בזולת, יש צורך באמצעי מניעה הניתנים על ידי של צד שלישי על מנת לשמור על בריאות הפה. מצבים אלו נחקרו בדיירי מוסדות סיעודיים המהווים קבוצה הטרוגנית של מבוגרים, אשר בדרך כלל זקוקים לעזרה עם פעולות היגיינת הפה שלהם. לדברי מחברי המאמר, רוב המחקרים מתארים בצורה הטרוגנית התערבויות שונות (התערבות דנטלית מעורבת/אמצעים חינוכיים) ומתעדים הצלחות רק לטווח הקצר. לשם יישום אמצעי מניעה אורליים באמצעות גורם שלישי במבוגרים תלויים, תוארו גורמים שונים ששומרים על בריאות הפה (גורמים מסייעים) או המובילים לבריאות פה לקויה (חסמים). בילדים צעירים הכרחי גם סיוע של גורם שלישי בניקיון יומיומי (בעיקר מההורים). זאת במיוחד בילדים עם משנן ראשוני, שכן חוסר במיומנויות ידניות וקוגניטיביות מביא לכך שהם עדיין אינם מסוגלים לנקות את השיניים שלהם בצורה מספקת. החוקרים מעלים את השאלה, באם בחינה של שתי אוכלוסיות עם קווי דמיון, כמו גם הבדלים רבים אחרים, עשויים לספק רעיונות חדשים עבור יישום של אמצעי היגיינת הפה. גורמים נחשבים כמסייעים או חוסמים באם הם מקדמים או מעכבים, בהתאמה, את היישום של אמצעי היגיינת הפה או שמירה על בריאות הפה בבני אדם עם יכולת מופחתת לשמור על בריאות הפה, וגורם מסוים עשוי להיות גם מסייע וגם חוסם. יישום נאות של אמצעי היגיינת הפה על ידי גורם שלישי בילדים ובמבוגרים הנמצאים בתלות תלוי בגורמים מסייעים המתגברים על החסמים. על מנת לייצר אסטרטגיות סינרגיסטיות חדשות של בריאות הפה המבוססות על ראיות, יש להשוות גורמים מסייעים וחסמים במתן אמצעים של היגיינת הפה בקרב בני אדם מבוגרים תלויים וילדים צעירים. מטרה מטרת המחקר הייתה להשוות באופן שיטתי בין גורמים חוסמים ומסייעים בהקניית דרכי היגיינת הפה בקרב ילדים צעירים ואנשים מבוגרים תלויים ולספק רעיונות לשיפור היישום של אמצעי ההיגיינה של הפה. החוקרים ביצעו סקירה שיטתית שכללה מחקרים אשר דיווחו על ידע, עמדות ואמונות הפועלים כחסמים או מסייעים להנחיות לניקוי שיניים. בהתבסס על שלוש ביקורות שפורסמו לניסויים Cochrane , המרשם המרכזי של Medline באמצעות PubMed בילדים או בני אדם מבוגרים, הם חיפשו במסדי הנתונים מאמרים, מתוכם כאלו שעסקו בבני אדם מבוגרים 17 . סך הכל זוהו Google Scholar ו- Web of Science ,) CENTRAL מבוקרים ( ). נמצא, כי ישנם חסרים עבור שני המושגים "ידע/כישורים" בקרב מטפלים, עם קשיים מיוחדים בקרב ילדים n =9( ) ובילדים n =8( עם התנהגות מאתגרת ואנשים מבוגרים. "יכולת" כאחד המרכיבים העיקריים של גורמים התנהגותיים שהם הבסיס לקיום התנהגות (יכולת, הזדמנות, מוטיבציה-התנהגות) מוזכרת לעתים קרובות בקשר לילדים ו"הזדמנות" בקשר לבני אדם מבוגרים. מסקנות מחברי המאמר מציינים כי רוב הגורמים המסייעים והחסמים המשפיעים על מתן טיפולי פה בילדים היו רלוונטיים גם בקרב מבוגרים. בסיכום המאמר, החוקרים מציגים גישות לפיתוח אסטרטגיות ליישום טוב יותר של אמצעי היגיינת הפה באנשים מבוגרים.

Hillebrecht AL, Höfer K, Blasi A, et al. Comparison of facilitators and barriers to providing oral hygiene measures in dependent older people and young children: A systematic review. Gerodontology. 2024; 41(1):111-124

14

Made with FlippingBook Annual report maker