עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

אסתטיקה פוגשת כשטכנולוגיה

דנטלית יחידה Morita Signo T100

, היפנית התעשייה פאר – Signo T100 את הכירו .Porsche סטודיו ובעיצוב J Morita מבית ! פשרות ללא ואיכות הנדסית מצוינות , זמני - על עיצוב ... להתפנק מגיע שלך ולמתרפאים לך גם כי

מגע ללא חיישן עם מנורה הצללה למניעת , לד נורות 12- ו

בעלת ראש משענת רחב תנועה טווח

תכנות עם משודרגת דוושה פונקציות

דנטלית יחידה Morita Signo T100 מ ” מע + ₪ 98,000 - ב ! השקה השק מחיר

054-5663612 : והזמנות לפרטים

Made with FlippingBook Annual report maker