עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.3 ) מהוות גורמי מוות עיקריים בכל NCD ) מחלות לא מדבקות ( WHO מחברי המאמר מציינים, כי על פי ארגון הבריאות העולמי ( , כולל צריכת מזון ומשקאות עם צפיפות אנרגיה גבוהה וחומרי הזנה NCD העולם וכי תזונה לא בריאה הינה גורם סיכון התנהגותי ל- פרסם הארגון המלצות להגבלת צריכת הסוכרים החופשיים לפחות מחמישה אחוזים מסך צריכת האנרגיה היומית 2015- נמוכים. ב ) הצהרה להגבלת הצריכה של AHA , פירסם איגוד הלב האמריקאי ( 2017 אחרים. בשנת NCDs לשם הפחתת השמנת יתר, עששת, ו- גרם סוכר ליום לילדים מעל גיל שנתיים ומתבגרים למניעת מחלות לב וכלי דם בעתיד. בשטח בריאות הפה, 25- תוספת סוכרים ל נקשרה צריכת סוכר עם סיכון גבוה יותר לעששת ומחלות החניכיים. קיומם של גורמי סיכון משותפים לשתי המחלות הללו הניעו את המחברים להציע את "נטל מחלות הפה הכרוניות" כביטוי אפידמיולוגי שניתן לניתוח כמשתנה לטנטי המורכב מאינדיקטורים של שתי המחלות. באמצעות גישה זו, הם יכלו לזהות כי תדירות צריכת סוכר גבוהה הייתה קשורה לעומס מחלות הפה כבר מהילדות לא הוערכו AHA המוקדמת. למרות תפקידו של הסוכר, השפעת מגבלות הצריכה המומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמי וה במדדי העששת ומחלות החניכיים. לכן, יש לדעת מחברי המאמר צורך להעריך אם ההגבלות המוצעות יכולות להיחשב בטוחות למניעת מחלות הפה אף ברמה לא מזיקה של צריכה קיימת. למחלת העששת ומחלות החניכיים ישנה תקופת קצרה בה אין להן אחרות, ולכן זיהוי של חשיפות סיכון הקשורות למחלות אלו בקרב מתבגרים עשוי להתריע מפני NCD ביטוי קליני מאשר מחלות הסיכון למחלות כרוניות חמורות יותר בעתיד, כגון סוכרת ומחלות לב וכלי דם. החוקרים משערים שצריכת סוכרים מעל ההמלצות עשויה להשפיע על בריאות הפה. AHA ו- WHO של ה מטרה מחקר זה נועד להעריך את צריכת הסוכר על ידי מתבגרים ברזילאים ולנתח את הקשר בין צריכת הסוכר מעל ההגבלות הבינלאומיות לבין "נטל מחלות הפה הכרוניות". המחקר הנוכחי היה מבוסס אוכלוסייה, בו ביצעו החוקרים חתך של נתונים מקוננים של מעקב מסאו לואיס, ברזיל. החוקרים חישבו את צריכת הסוכר היומית על ידי הכפלת RPS Cohorts Consortium ) מתוך n =2515( 19-18 בני תדירות הצריכה וגודל המנות המתועד היומי מתוספת סוכר הנמצאים בשתייה כגון משקאות קלים, בטעם פירות מיץ, משקאות שוקולד, משקאות אנרגיה, ומגוון רחב של קבוצות מזון, כגון מוצרי חלב, לחם, עוגיות, דגני בוקר, קינוחים, שוקולד, מיונז, חטיפים אחוזים מסך 5 ≥ מלוחים, ונקניקים. צריכה גבוהה של סוכרים מוספים נאמדה על פי הגבלות ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי ( גרם ליום). "נטל מחלות הפה הכרוניות" היה משתנה לטנטי (מספר השיניים 25 ≥ האנרגיה ליום) והצהרת איגוד הלב האמריקאי ( מ"מ, ודימום בעת בדיקה). המודלים הותאמו עבור הסטטוס 3 ≥ מ"מ, רמת התאחיזה הקלינית 4 ≥ עם עששת, עומק כיסי החניכיים הסוציו-אקונומי, מין, השמנת יתר ומדד הרובד ונותחו באמצעות מודל מבנים למשוואות. למתבגרים הייתה צריכה גבוהה של סוכר אחוזים). צריכת סוכר גבוהה על פי שני הפרוטוקולים הייתה קשורה ל"נטל 81.4( AHA אחוזים) ו- 78.6( WHO לפי המלצות ה מחלות הפה הכרוניות" רב יותר. מחצית מהמינון המומלץ הייתה מספיקה על מנת להשפיע על חלק ממדדי מחלות פה. מסקנות לדברי החוקרים, צריכת סוכר ברמה מעל ההצהרות הבינלאומיות למניעת מחלות לא מדבקות קשורה עם עומס גבוה יותר של מחלות פה כרוניות בקרב מתבגרים.

Costa Ladeira LL, Nascimento GG, Manzolli Leite FR, et al. Sugar intake above international recommendations and oral disease burden: A population-based study. Oral Dis 2024; 30(2): 615-623

18

Made with FlippingBook Annual report maker