עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.5 ( מדורגת בין המחלות האוטואימוניות השכיחות ביותר ומאופיינת בתהליכים דלקתיים SjD ) Sj ö gren לדברי מחברי המאמר, מחלת 0.72- ל 0.01 הרסניים בבלוטות אקסוקריניות, במיוחד בלוטות הרוק והדמעות. ההערכות לגבי שכיחותה של המחלה נעות בין אחוזים, בהתאם לקריטריונים המשמשים לסיווגוקיים, כאשר כנראה מספר לא מבוטל של מקרים לא מדווחים. נשים מושפעות לאחת ההפרעות האוטואימוניות הנפוצות בצורה הכי לא שוויונית. האטיולוגיה של SjD מהמחלה ללא פרופורציה, מצב שהופך את התגובה האוטואימונית הבסיסית אינה ידועה, אך סבורים שהינה תוצאה של רקע גנטי מורכב המשתלב עם השפעות סביבתיות. ההידרדרות האיטית והמצטברת של הבלוטות האקסוקריניות גורמת ליובש קיצוני של העיניים והפה. חולים מדווחים בדרך כלל על קשיים בבליעה, שינוי בתפיסת הטעם ותסמונת הפה הצורב. מבחינה קלינית הממצאים הראשוניים הקשורים לבריאות הפה קשורים לרירית הפה אשר נראית יבשה, אדמומית ודביקה. בנוסף, המחלה מגבירה את הסיכון להתפתחות של עששת השיניים, ולעיתים קרובות משפיעה על אתרים שבדרך כלל עמידים בפני עששת, כמו אזורי צוואר השן ומשטחים חלקים של השיניים. יתר על כן, , אולם השפעת המחלה על החניכיים נותרה SjD מחקרים רבים דיווחו על שכיחות גבוהה יותר של מחלות חניכיים בקרב בני אדם עם במחלוקת. בהתחשב באטיולוגיה המורכבת של שתי המחלות והקשר המשותף האפשרי שלהן לרקע חיסוני, קיים לדעת המחברים SjD חשד לנוכחות של גורמים משותפים מערפלים (שלא נצפו). לוח הזמנים הכרונולוגי מטשטש עוד יותר בשל הזיהוי המאוחר של (בדרך כלל בעשור הרביעי או החמישי לחיים), המתרחש רק לאחר שצצות תלונות חמורות. לפיכך, יתכן ששינויים החלים בחניכיים עשויים להופיע לפני שהמצב מאובחן באופן קליני. SjD וככל הנראה מיוחסים ל- ) מהווה פתרון מתודולוגי רב עוצמה במחקר רפואי על מנת לטפל IV לדברי מחברי המאמר, ניתוח משתנה אינסטרומנטלי גנטי ( בנושאים אלו. מטרה ) לדחות 2- על עששת השיניים ו SjD ) לשכפל את ההשפעה הידועה של 1 כזו על מנת IV במחקר זה השתמשו המחברים במסגרת על מחלת החניכיים. המחברים מינפו גישה אינסטרומנטלית של משתנים על מנת לחקור באם SjD את השערת אפס לאי השפעה של ממחקר אסוציאציות SjD גרסאות גנטיות הקשורות מאוד ל- 57 משפיע על הסיכון לעששת ומחלת החניכיים. בסך הכל זוהו SjD מקרי בקרה. נבדקו אסוציאציות של מכשירים גנטיים אלה עם עששת 332,115- מקרים ממוצא אירופאי ו 2,247 רחב גנום של מקרים קליניים של 17,353( בני אדם) ומחלת החניכיים 26,792- (שנמדדה כמספר המוקדים, חסר שיניים וסתימות במשטחים ב מקרי בקרה אירופאיים). 28,210- מחלת חניכיים ו נעשה שימוש במספר ניתוחי רגישות על מנת לאמת את אומדן ההערכות השונות שנשקלו ובהן נחשף כי קיימת השפעה שלילית של על עששת מחלת החניכיים. ניתוחי רגישות, שנערכו כדי להעריך את חוסן ההפרות הפוטנציאליות של הנחות של Sj ö gren מחלת משתנים אינסטרומנטליים, נמצאו תומכים עוד יותר בממצאים אלה. מסקנות יש השפעה מזיקה על עששת ומציעות גם שקיום המחלה מעודד SjD המחברים קובעים כי התוצאות שקיבלו מצביעות על כך של את התפתחות מחלת החניכיים.

Reckelkamm SL, Alayash Z, Holtfreter B, et al. Sjögren’s disease and oral health: A genetic instrumental variable analysis. J Dent Res. 2024; 103(3): 263-268

26

Made with FlippingBook Annual report maker