עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.7 ד לדברי מחברי המאמר, השימוש בטכנולוגיה דיגיטלית בהשתלות דנטליות הפכה לאחרונה פופולרית, זאת בנוסף לסריקה בטומוגרפיה ), שמטרתם CAIS ממוחשבת, עיבוד תמונה וטכנולוגיית שחזור מודל בתלת ממד. פרוטוקולים של ניתוח שתלים באמצעות מחשב ( למזער את הסטייה בין השתלים המתוכננים והממוקמים, הם בעלי חשיבות רבה לדיוק מיצוב השתל. השימוש בסריקה טומוגרפית ) ובתוכנות למניפולציה ותכנון של תמונות תלת ממדיות, מביא לדיוק בהנחת שתלים כירורגיים בעזרת כלים CBCT של קונוס קרן ( ) הכרוך בשימוש d - CAIS ), דינמי ( s - CAIS : סטטי ( CAIS מונחים. נכון לעכשיו, ישנם שלושה פרוטוקולי ניתוחים עיקריים עבור בהשוואה למיקום ביד חופשית, s - CAIS ) המכונה גם ניתוח בעזרת רובוט. השימוש ב- r - CAIS במערכת ניווט דינמית, ורובוטי ( מאפשר דיוק מיקום משופר באמצעות סטנטים של מדריך כירורגי. בוצעו השוואות שונות של הדיוק בהנחת השתלים בשלושת לגבי סטיות זוויתיות, אפיקליות וקורונליות של d - CAIS ו- s - CAIS הטכניקות הללו, אך לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין נוצרות, מתעדכנות ונבדקות במבחנה ובקליניקה ובניסוי קליני חד-זרועי r - CAIS תנוחת השתל. מספר טכנולוגיות חדשות של , d - CAIS ו- s - CAIS עם יעדי ביצועים אובייקטיביים ממחקרים מדווחים של r - CAIS שנערך לאחרונה השוו החוקרים את הדיוק של אולם d - CAIS ו- s - CAIS נראה גבוה מזה של r - CAIS והראו כי במתרפאים עם חסר חלקי של השיניים, דיוק מיקום השתל של למחקר לא הייתה קבוצת בקרה להשוואה וחסרו תוצאות דווח על ידי המתרפאים. לפיכך לדעת המחברים, קיים צורך במחקר קליני . r - CAIS ל- d - CAIS רחב היקף על דיוק ההחדרה וההבדלים ביישום הקליני בין מערכות מטרה d - CAIS המחקר הנוכחי נועד לקבוע את הפרש הדיוק בין עמדות וירטואליות וממשיות של תמונת תלת ממד בשימוש במערכות עם מדגם גדול במסגרת הקליניקה ולהעריך את המשוב של המתרפאים על שתי המערכות ביישום הקליני של שתלים r - CAIS ו- לדצמבר 2021 ). המחברים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי של הרשומות הרפואיות בין חודש יולי VAS בפה, לפי המדד האנלוגי החזותי ( במתרפאים עם חסר שיניים חלקי באמצעות טומוגרפיה r - CAIS ו- d - CAIS על מנת להשוות את דיוק ההשתלה של מערכות 2022 ). לחישובים VAS ) תועדו באמצעות סולם אנלוגי חזותי ( PROs ממוחשבת של קרן חרוט. התוצאות המדווחות על ידי המתרפאים ( מתרפאים 77 לפי העניין, עם מבחן הבדל משמעותי מוגדר. נבדקו U או מבחן מאן-ויטני t הסטטיסטיים נעשה שימוש במבחן d - CAIS . ההבדלים בין r - CAIS שתלים) בקבוצת 62( 39- ו d - CAIS שתלים) בקבוצת 62( מתרפאים 38 שתלים), עם 124 ( מ"מ 0.69 לעומת 1.39 ; מ"מ בסטייה הגלובלית של הכותרת 0.68 לעומת 1.25 ; בסטיית הזווית 1.37° לעומת 4.09° היו r - CAIS לבין בסטייה האפיקלית הגלובלית; התוצאות אשר דווחו על ידי המתרפאים לא הראו הבדל סטטיסטי בין שתי הקבוצות. מסקנות ושתי הקבוצות השיגו תוצאות d - CAIS מאפשר מיקום שתלים מדויק יותר מאשר טכנולוגיית r - CAIS מסקנות החוקרים הן, כי של המתרפאים. VAS משביעות רצון כלליות באמצעות

Zhang S, Cai Q, Chen W, et al. Accuracy of implant placement via dynamic navigation and autonomous robotic computer- assisted implant surgery methods: A retrospective study. Clin Oral Implants Res 2024; 35(2): 220-229

32

Made with FlippingBook Annual report maker