עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.8 ט 99- ל 82 מחברי המאמר מציינים, כי שיעורי ההישרדות של שתלים דנטליים הוערכו במספר מחקרי אורך ודווח שהם נעים בין אחוזים. למרות ששיעורי האוסאואינטגרציה נחשבים גבוהים, תוארו בספרות מספר סיבוכים לטווח קצר וארוך. בטווח הארוך, נצפה בשנים האחרונות כי שתלים העוברים אוסאואינטגרציה בהצלחה רגישים לקבוצה של מחלות סביב השתל הקשורות לביופילם דיסביוטי של חיידקים. שני המצבים שתוארו הם דלקת של הרירית סביב השתל ופריאימפלנטיטיס. בטווח הקצר, הגורם האטיולוגי העיקרי הקשור לכשל מוקדם של השתל הוא זיהום של פני השטח של השתל עם ביופילם של חיידקיים במהלך הניתוח. זיהום חיידקי הנוצר בעת החדרת השתל הינו הגורם העיקרי לכישלונות המוקדמים של שתלים, מצב שהינו קשה לטיפול בדרך כלל ונפתר רק באמצעות עקירת השתל. השימוש באנטיביוטיקה מניעתית ברפואת השיניים של שתלים שנוי במחלוקת, והפרוטוקולים העדכניים ביותר נוטים להמליץ על שימוש לטווח קצר בלבד ולפני החדרת השתלים. אחת ההצדקות הסבירות לשימוש במניעה אנטיביוטית היא העובדה, כי ניתוחי השתלה דנטליים נחשבים להליכים בסיכון גבוה להתפתחות של בקטרמיה חולפת. השימוש במשטרי אנטיביוטיקה לאחר הניתוח אינו שנוי במחלוקת, וכל הביקורות השיטתיות האחרונות של הספרות אינן ממליצות על סוג זה של ) מדריך קליני לשימוש באנטיביוטיקה מערכתית ברפואת השיניים של SSI פרסמה האגודה הספרדית לשתלים ( 2021 טיפול. בשנת גרם) של אמוקסיצילין דרך הפה שעה אחת לפני הניתוח בכל סוגי הניתוחים של 2 או 1( שתלים, תוך המלצה על מתן מנה אחת .) SOPIO ההשתלות הדנטליים. מדריך זה קיבל בין הייתר את האישור המדעי של החברה הפורטוגזית להשתלות ואוסאואינטגרציה ( לדעת המחברים, בהתחשב בהשפעה של טיפול אנטיביוטי מניעתי ברפואת השיניים של שתלים, חשוב להעריך את המשטרים השונים שאומצו כיום לשימוש באנטיביוטיקה סיסטמית בפורטוגל. מטרה במחקר זה נעשתה הערכה באם רופאי שיניים בפורטוגל משתמשים בדרך כלל באנטיביוטיקה מונעת בעת מיקום שתלים דנטליים. שאלות מחולקות לחמישה חלקים. החלק הראשון התמקד בפרטים 22 החוקרים ביצעו סקר חתך על בסיס משאל אינטרנטי שכלל דמוגרפיים, ניסיון בעבודה ומומחיות אקדמית, בעוד שהחלק השני והשלישי עסקו במתן מרשמים לאנטיביוטיקה לפני ואחרי הניתוח. החלק הרביעי והחמישי התמקדו במוטיבציה של רופאי השיניים לשימוש/הימנעות באנטיביוטיקה מניעתית ושימוש שאלונים 204 בפרוטוקול, בהתאמה. פרשנות הנתונים כללה ניתוח תיאורי וסטטיסטי והסקה באמצעות טבלאות צולבות. מתוך תקפים, לפחות אחד התקבל מכל עיר גדולה בפורטוגל, מצב שהבטיח את הכיסוי הלאומי של הסקר. רוב המשיבים אינם רופאי אחוזים מאמצים זאת רק 29- אחוזים מהנשאלים משתמשים תמיד באנטיביוטיקה מונעת, בעוד ש 64 .) אחוזים 72( שיניים מומחים אחוזים). אמוקסיצילין 55( כאשר משתמשים באמצעי גרפט. רוב המשיבים השתמשו במשטרי אנטיביוטיקה גם לפני ואחרי הניתוח אחוזים). הפחתת הסיכון לזיהום לאחר הניתוח היא 57( מ"ג היא האנטיביוטיקה הנרשמת ביותר 125 חומצה קלבולנית + מ"ג 875 אחוזים). 60( ההצדקה השכיחה ביותר לשימוש באנטיביוטיקה מונעת מסקנות לדעת מחברי המאמר, התוצאות מדגישות שרוב הנשאלים אינם פועלים לפי ההנחיות הבינלאומיות המוסכמות לטיפול אנטיביוטי אחוזים מהנשאלים מצייתים להנחיה של אי רישום אנטיביוטיקה מונעת באופן שגרתי, מצב 6.86 מונע בניתוחי השתלה דנטליים. רק שצריך לשמש בסיס להגברת ההפצה של הנחיות אלו. לדברי המחברים, בעידן שבו רפואת שיניים מבוססת ראיות הינה בסיס חשוב אחוזים מהנשאלים הצדיקו את הבחירות שלהם לטיפול על סמך עדויות מהספרות המדעית 32 ביותר לטיפול הקליני, מדאיג כי רק

Correia F, Ribeiro-Vidal H, Gouveia S, Faria Almeida R. Prescription of antibiotic prophylaxis in implant placement among Portuguese dentists: A web survey. Clin Oral Implants Res 2024; 35(2): 242-250

34

Made with FlippingBook Annual report maker