עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

דיסיליקט ליתיום בלוק - וחזק אסתטי ? בתנור שריפה דורש שלא

LiSi Block

initial liSi Block דיסיליקט מליתיום CAD/CAM חריטה בלוק המתרפא כסא לצד לטיפול

40%

400MPa

Cerec

High

1 4

Translucency

Low

Initial LiSi Block

4

410

03-7979610 בטלפון נוסף מידע

Made with FlippingBook Annual report maker