עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.10 א מחברי המאמר מציינים, כי השימוש הגובר באנטיביוטיקה והשפעתו על עמידות לתרופות הפכו לאתגר עולמי (ארגון הבריאות "תוכנית הפעולה הלאומית בנושא עמידות אנטי-מיקרוביאליות 2016 ). על מנת לטפל במצב זה, הוקמה ביפן בשנת 2020 , העולמי ". גורמים אנטיביוטיים הפועלים בספקטרום רחב כגון הדור השלישי של צפלוספורינים נמצאים לעיתים קרובות 2020-2016 בשימוש ביפן, והפחתת השימוש בחומרים אלה מופיעה בתוכנית הפעולה כיעד להשגה. אמוקסיצילין הוכח כיעיל למניעת זיהומים לאחר ניתוח ברפואת השיניים. הזמינות הביולוגית (יכולת התרופה להיספג ולהיות שימושית בגוף) של אמוקסיצילין במתן דרך הפה אחוזים). בהתבסס על ממצאים אלו, ההנחיות 50-30( אחוזים, ובכך גדולה מזה של הדור השלישי של צפלוספורינים 92-74 היא , מציינות את אמוקסיצילין ואמוקסיצילין/חומצה 2016- לפרקטיקה הקלינית למניעה מיקרוביאלית בניתוחים ביפן, שפורסמו ב קלבוליניט כאפשרויות הראשונות למתן אנטיביוטיקה מניעתית עבור עקירת שיניים (האגודה היפנית למחלות זיהומיות, החברה אחוזים מהמרשמים האנטי-מיקרוביאליים הניתנות 60- ). עם זאת, צפלוספורינים עדיין מהווים יותר מ 2016 , היפנית לכימותרפיה במרפאות השיניים ביפן. עקירת שן טוחנת שלישית של הלסת התחתונה כלואה הינה הליך פולשני משמעותי ברפואת השיניים. בהשוואה לעקירת שיניים רגילה, ההליך פולשני יותר, כולל חתך של רירית החניכיים, פגיעה בעצם המכתשית, וסיכון גבוה יותר ). בסקירה שיטתית מהעת האחרונה נמצאה עדות בוודאות נמוכה לכך שאנטיביוטיקה מונעת עשויה SSI לזיהום באתר הניתוח ( להפחית את סיכון לזיהום לאחר עקירת שן טוחנת שלישית. למרות שמתן אנטיביוטיקה שגרתי עשוי שלא להיות מיועד לכל עקירה של טוחנת שלישי כלואה, עדיין ניתן להשתמש באנטיביוטיקה, בהתאם לפולשנות ההליך וסיכון המטופל לזיהום. היעדר עדויות מהפרקטיקה הקלינית הכללית עשוי להיות אחת הסיבות לשימוש הנרחב בדור השלישי של צפלוספורינים אורליים. מטרה החוקרים ערכו ניסוי בקנה מידה גדול על מנת להעריך את ההבדל בשכיחות זיהומים באתר הניתוח בין מתן אמוקסיצילין ודור שלישי של צפלוספורינים לבין עקירה של שן טוחנת שלישית הכלואה באופן מלא או אופקי בלסת התחתונה. הם ביצעו מחקר עוקבה שהינו מסד נתונים אנונימי הצובר נתוני תביעות ממספר קבוצות ,JMDC רטרוספקטיבי תוך שימוש במסד הנתונים של תביעות ה של ביטוחי בריאות. נערך זיהוי ביקורים במרפאות שיניים עם עקירות של שן טוחנת שלישית של הלסת התחתונה הכלואה באופן . בין אמוקסיצילין וקבוצות צפלוספורין מהדור השלישי בוצעה התאמה של ציון נטייה 2020 ועד מרץ 2015 מלא או אופקי מאפריל אחד לאחד (בה נוצרים זוגות של נבדקים מטופלים ולא מטופלים וניתן להעריך את השפעת הטיפול על ידי השוואה ישירה בין תוצאות הנבדקים). שכיחות זיהום באתר הניתוח לאחר העקירה הושוותה בקרב זוגות התואמים באמצעות מבחן מקנמר. החוקרים אחוזים) שקיבלו 63.8( 69,752- אחוזים) מתרפאים שקיבלו אמוקסיצילין ו 36.2( 39,514 ביקורים דנטליים, כולל 109,266 זיהו ) עבור קבוצת n =1399( אחוזים 3.5 הזוגות התואמים, שכיחות זיהום באתר ניתוח הייתה 39,514- צפלוספורינים מהדור השלישי. ב ) עבור קבוצת הצפלוספורינים של הדור השלישי. n =1467( אחוזים 3.7- האמוקסיצילין ו מסקנות לדברי המחברים, מתן אמוקסיצילין היה קשור עם שכיחות נמוכה יותר של זיהום באתר הניתוח לאחר עקירת שן טוחנת שלישית כלואה בלסת התחתונה, בהשוואה לצפלוספורינים מהדור השלישי. תוצאה זו תומכת בהנחיות הנוכחיות ומחזקת חשיבות של הפצה ויישום של בקרה לעמידות אנטי-מיקרוביאלית ברפואת השיניים.

Sato M, Yamana H, Ono S, et al. Amoxicillin vs third-generation cephalosporin for infection prophylaxis after third molar extraction. Oral Dis 2024; 30(2): 660-668

38

Made with FlippingBook Annual report maker