עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.12 ה מחברי המאמר מציינים, כי שימוש בטבק הינו תורם משמעותי לתחלואה ותמותה הניתנים למניעה, וטבק אחראי כיום לכשישה . עישון טבק פוגע כמעט בכל איבר בגוף ואף 2030 מיליון מקרי מוות בשנה, כאשר מספר זה צפוי לגדול לשמונה מיליון עד שנת מגביר את הסיכון לסיבוכים לאחר ניתוחים רפואיים. מחקרים בקרב מעשנים הראו, כי ריפוי לאחר ניתוח מתעכב וקיים סיכון מוגבר להתפתחות זיהומים לאחר הניתוח. ההסבר המוצע לכך הינו, שעישון טבק משפיע על אספקת החמצן לרקמות, הפוגע בתהליך הריפוי ומגביר את הסיכון לזיהומים. מצב זה מוביל להוצאות רפואיות מוגברות וסבל, לעומת חולים שאינם מעשנים. מחקרים מראים גם כי הפסקת עישון לפני הניתוח עשויה להוריד את הסיכון לסיבוכים האמורים. ייעוץ למתרפא, טיפול תחליפי לניקוטין או שילוב של שניהם, הם דוגמאות למשטרי הפסקה הנמצאים בשימוש לפני טיפול כירורגי. דוגמאות לייעוץ הם התערבות קצרה יותר והתערבות אינטנסיבית להפסקת עישון. לדברי מחברי המאמר, קיימות בספרות ראיות התומכות בהפסקת עישון לפני ניתוח והן נתמכות היטב. עם זאת, הראיות מועטות בנוגע להליכים כירורגיים בחלל הפה כגון, עקירות כירורגיות, ניתוחי דנטואלבאולרים, ניתוחי חניכיים, או השתלות שיניים אך מקובל להמליץ למתרפאים להפסיק לעשן לפני ניתוחי פה. מטרה הסקירה השיטתית הנוכחית נועדה לחקור באם קיימת בספרות ראיה כלשהי התומכת בהפסקת העישון לפני ניתוח, בהליכים כירורגיים בפה. בנוסף, כיצד צריכה הפסקת העישון להיות מתוכננת בצורה המתאימה ביותר, כולל משך זמן ההפסקה ומתי להתחיל אותה לפני הפרוצדורות הכירורגיות בפה של מעשנים. על מנת לזהות מחקרים Cochrane ו- PubMed , Scopus , Web of Science החוקרים ערכו חיפוש שיטתי במאגרי הנתונים האלקטרוניים העוסקים בהשפעה של הפסקת עישון לפני ניתוח בהליכים כירורגיים של הפה. הפרסומים הכלולים היו נתונים לקריטריון הכללה מזוהה מראש. שישה בוחנים ביצעו את הערכת הזכאות והאיכות של המחקרים הרלוונטיים. הסיכון להטיה הוערך באמצעות (דירוג של המלצות, הערכה, פיתוח והערכות), שהינה GRADE . הערכת הוודאות בוצעה באמצעות מערכת RoB 2- ו ROBINS - I מסגרת שקופה לפיתוח והצגה של סיכומי ראיות. מאמרים עמדו ברמת הרלוונטיות המקובלת. 16 , כפילויות 148 רשומות, ולאחר הסרה של 2255- תוצאות החיפוש הראשוני הביאו ל מאמרים לא נכללו, עקב התערבות שונה, תוצאה, או עיצוב מחקר שונה מהמצוין 12 מאמרים אלו נקראו בטקסט מלא, מתוכם בפרוטוקול הסקירה. מחקר אחד נותר עם סיכון בינוני להטיה ושלושה לא נכללו עקב סיכון גבוה להטיה. במחקר שנכלל בסקירה נבדקו גורמים הקשורים לציות המתרפא וכיצד ההיענות השפיעה על תוצאת הטיפול של שברים בלסת התחתונה ביחידת הפה והלסת בבית חולים באוסטרליה. הפסקת עישון הייתה אחד מגורמי הציות שנחקרו ולמעשנים ניתנה הוראה להימנע מעישון, כאשר מתרפאים נענו לדרישה להפסיק לעשן וגורם זה לא היה קשור 215 אחוזים מתוך 16 הציות נרשם ככן או לא במהלך המעקב. רק לתוצאות הטיפול. מסקנות לדברי החוקרים, בסקירה השיטתית הנוכחית לא ניתן היה לקבוע את ההשפעה של הפסקת עישון לפני פרוצדורות כירורגיות בפה על מעשנים. ממצא זה מעיד על חוסר ידע בהשפעות של הפסקת עישון, כמו גם חוסר ידע כיצד לעצב את הגמילה מעישון בצורה היעילה ביותר.

Olsson M, Nordendahl E, Klinge B, et al. Does smoking cessation affect postoperative healing following oral surgery among smokers?– A systematic review. BMC Oral Health 2024;doi. org/10.1186/s12903 024-03989-1

42

Made with FlippingBook Annual report maker