עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.13 ה מחברי המאמר מציינים כי מחלות החניכיים הכוללות ג'ינג'יביטיס ופריודונטיטיס מאופיינות במצבים דלקתיים המשפיעים ישירות על המבנים התומכים של השיניים. גורמי סיכון נפוצים למחלות החניכיים בדרך כלל הינם הזדקנות, גנטיקה, דלקת, מצבים מערכתיים (למשל, השמנת יתר וסוכרת), גורמים סביבתיים, כמו גם גורמי אורח חיים כגון עישון, שתייה ותזונה לקויה. מלבד זאת היגיינה אורלית לקויה ממלאת תפקיד חשוב בשלב הראשוני של התפתחות מחלות החניכיים. עדויות מצביעות על העובדה שמחלות החניכיים הן אחת הסיבות הנפוצות ביותר לאובדן שיניים. מחקר נטל המחלות הגלובלי מיליון בני אדם סבלו 796 מיליארד מקרים של מחלות פה בכל רחבי העולם, מתוכן 3.5 ) הצביע על קיומם של GBD ) 2017 האחרון ממחלת חניכיים חמורה, מה שמצביע על כך שמחלות החניכיים נותרו אתגר משמעותי של בריאות הציבור. נתונים ממספר מחקרים העלו כי מחלות החניכיים גורמות לנטל כלכלי עצום על החברה. ההערכה היא, כי העלות של אובדן מיליארד דולר בשנה ברחבי העולם, וההשפעה הכלכלית של מחלות החניכיים 54 פרודוקטיביות ממחלת חניכיים חמורה בלבד הינה . העלות הישירה הקשורה למחלות החניכיים 2010- מיליארד דולר) ב 442( היוותה מרכיב עיקרי מהעלות הכוללת של מחלות הפה מיליארד אירו באירופה. לדברי המחברים, עם הזדקנות האוכלוסייה, 2.5 מיליארד דולר ו 3.49- בארצות הברית נאמדה ב 2018- ב הנטל הכלכלי של מחלות החניכיים צפוי להמשיך ולגדול, אך מחלות הפה והחניכיים נתפסות רק לעיתים רחוקות כעדיפות במדיניות הבריאות. במדינות רבות בעלות הכנסה נמוכה ובעלות הכנסה בינונית, מחלות הפה נותרות ברובן לא מטופלות עקב משאבים רפואיים מוגבלים. ההשלכות האישיות של מחלות חניכיים לא מטופלות כוללות השפעה תוך-אורלית (למשל, דימום חניכיים, אובדן עצם, אובדן שיניים וכאבים בפה), פגיעה באסתטיקה ובלעיסה והשפעות על הבריאות המערכתית (למשל, מחלות לב וכלי דם וסוכרת). מטרה ), שהינו אינדיקטור שלילי DALYs במחקר הנוכחי משתמשים החוקרים במדד השכיחות, ההיקף ושנות החיים המותאמות לנכות ( של איכות החיים וליקויי בריאות, אשר בהגיעו לערכים גבוהים מצביע על איכות חיים נמוכה. המדד מתאר את ההבדל בין המצב המציאותי לבין המצב האידיאלי שבו כל אדם בעל בריאות מלאה חי עד לגיל המצופה לפי הערכים הסטנדרטיים של תוחלת החיים עד 1990 החוקרים חישבו את מצב מחלות החניכיים לפי גיל, מין, אינדקס סוציו-דמוגרפי ומדינות שונות, המשתרעים פני השנים .) GBD , בעקבות המסגרת המתודולוגית והאסטרטגיות האנליטיות של הקבוצות השיתופיות של מחקר נטל המחלות הגלובלי ( 2019 וחישבו את האחוז השנתי המשוער של השינויים 2019 המחברים השתמשו בנתונים על מחלות החניכיים ממחקר זה שנערך בשנת על מנת להעריך את מגמת השינוי של השכיחות וההיקף לפי תקן הגיל, ושיעורי השכיחות, ההיקף ושנות החיים המותאמות לנכות 7,090,390.3- אירועים חדשים ו 91,518,820.6 מקרים עם 1,087,367,744.0 הקשורים למחלות החניכיים. נמצא כי ברחבי העולם היו . יתר על כן, קצב העלייה בשכיחות ובהיקף לפי תקן 1990 , כמעט פי שניים מאשר בשנת 2019 של מחלות חניכיים בשנת DALY . השינויים היו בולטים יותר בקרב 1990-2019 הגיל ושיעורי השכיחות, ההיקף ושנות החיים המותאמות לנכות הואצו במהלך השנים ) מתון או נמוך. באזורי מערב אפריקה מדרום לסהרה SDI נקבות, בדרום מזרח אסיה ובאזורים בהם קיים אינדקס סוציו-דמוגרפי ( , וביניהן גמביה הייתה המדינה עם הנטל הכבד ביותר. 2019 נמצא סיכון גבוה לנטל של מחלות חניכיים בשנת מסקנות לדברי המחברים, השכיחות העולמית ומדד השכיחות, ההיקף ושנות החיים המותאמות לנכות של מחלות החניכיים גדלו באופן , מצב המדגיש את החשיבות ואת דחיפות מתן טיפולי החניכיים. 2019- ל 1990- משמעותי מ

Zhang X, Wang X, Wu J, et al. The global burden of periodontal diseases in 204 countries and territories from 1990 to 2019. Oral Dis 2024; 30(2): 754-768

44

Made with FlippingBook Annual report maker