עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.14 ש לדברי מחברי המאמר, סקירות ספרות שנערכו בשנים האחרונות לגבי שיעורי ההישרדות של שתלים דנטליים באוכלוסייה הכללית אחוזים, בהתאם לסוג השיקום הנתמך בשתל. לדברי מחברי 96.36 עד 91.27 אחוזים או 95.6 לאחר חמש שנים, דיווחו על נתונים של המאמר, בני אדם עם צרכים רפואיים מיוחדים זקוקים לתמיכה מותאמת ופרטנית לטיפולי שיניים בשל ההקשר הרפואי, החברתי ו/או הסביבתי שלהם. מטופלים אלו עשויים לא להיות עצמאיים בהיגיינת הפה עקב ליקוי קוגניטיבי או פיזי. מחלה ברונכו פולמונרית הינה הגורם המוביל למוות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית והינה קשורה לדיספאגיה ואספירציה. אובדן שיניים עלול לגרום לבעיות של לעיסה ובליעה ואף להחמיר אותן ולהגביר את הסיכון לאספירציה וחנק. כתוצאה מכך, במתרפאים בעלי הפרעות נוירו-מוטוריות יש לתת עדיפות לטיפול משקם על פני עקירות. כאשר אובדן שיניים הוא בלתי נמנע כתוצאה ממחלת העששת ו/או מחלת החניכיים, יש להציע פתרונות חלופיים; עם זאת, השימוש בתותבות נשלפות עלול להיות מלווה בקושי ותותבות הנתמכות בשתלים הן הפתרון המועדף על מנת לספק דרכי לעיסה ובליעה יעילים. למטופלים עם צרכים רפואיים מיוחדים ישנם גורמי סיכון שונים לכשל של שתלים ושיקום באמצעות תותבות הנתמכות בשתלים עשוי להיות מוטל בספק עבור אוכלוסייה מטופלים עם צרכים מיוחדים 666- מחקרים הנוגעים ל 65 זו. בסקירה שיטתית אשר כללה בעיקר דיווחים קליניים בה סוכמו חודשים. 40- אחוזים במשך כ 95.4 שתלים, דווח על שיעור הישרדות משוקלל של 1886- ו מטרה ) בקרב GA המחקר הנוכחי בא לתאר את הפרוטוקולים והתוצאות של שיקום באמצעות תותבות נתמכות בשתלים בהרדמה כללית ( שנים ביחידה לטיפול מיוחד בצרפת. השערת המחקר הייתה, ששיעור 14 מטופלים עם צרכים מיוחדים, במהלך תקופת מעקב של ההישרדות של שיקום נתמך שתל במתרפאים עם צרכים מיוחדים יהיה בטווח השיעורים שתועדו בסקירה השיטתית הקיימת. סיכון גבוה יותר לכישלון היה צפוי להימצא במתרפאים עם היגיינת פה לקויה, היסטוריה של מחלות חניכיים ו/או ברוקסיזם. החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על תיקי מתרפאים שטופלו במסגרת הרדמה כללית לצורך שיקום באמצעות תותבת נתמכת .2021 לאוגוסט 2007 בשתל, ביחידה לרפואת שיניים לטיפול מיוחד בבית החולים האוניברסיטאי של קלרמון-פרנד בין ינואר חולים שסבלו מחרדה דנטלית בלבד, ללא נכות אחרת או מצב בריאותי מורכב, לא נכללו במחקר. הנתונים שנאספו כללו נתונים דמוגרפיים ומידע על השלבים הניתוחיים והתותבות ששימשו בשיקום. הם שיחזרו את הדוחות הקליניים והרדיולוגיים על מנת ). סך של HDSI לקבוע את שיעורי ההישרדות, ההצלחה והכישלונות של טיפולי השתלים לפי דירוג המדד לבריאות שתלים דנטליים ( . שכיחות הסיבוכים הטכניים והביולוגיים 2021- ל 2007 מתרפאים בין השנים 57- שתלים דנטליים הוחדרו בהרדמה כללית ב 298 שתלים נקבעו ככשלים. זמן ההישרדות המשוער באוכלוסייה שנחקרה 30 . אחוזים בהתאמה 13- אחוזים ו 14 לאחר הניתוח הייתה חודשים. 157 אחוזים לאחר 86- חודשים. שיעור ההישרדות המצטבר הוערך ב 144.7 עבור שתלים שעברו העמסה היה מסקנות לדברי מחברי המאמר, התותבות הנתמכות בשתלים נמצאו יעילות, ושיקום הפה שבוצע בתנאים המתוארים נקבע כיציב.

Bogner MS, Chambas V, Veyrune JL, et al. Oral implant rehabilitation under general anesthesia for patients with cognitive and physical disabilities: A 14-year cohort study. J Prosthet Dent 2024; doi: 10.1016/j. prosdent.2024.01.012

48

Made with FlippingBook Annual report maker