עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.17 ה ) כוללות שילוב של פיגומים, תאי גזע וגורמי סיגנל המושתלים REPs מחברי המאמר מציינים, כי פרוצדורות אנדודונטיות רגנרטיביות ( לתוך חלל מוך השן של המתרפא על מנת להחליף רקמת מוך שן פגומה באמצעות הנדסת רקמות. תהליך זה מקדם את התחדשות כלי הדם והעצבים במערכת תעלת השורש ומשחזר את התפקוד המקורי של הקומפלקס מוך השן והדנטין. ההערכה לאחר הניתוח של תוצאות התחדשות המוך ניתנת לחלוקה לשלוש מטרות: המטרה הראשונה היא היעדר תסמינים קליניים וריפוי רקמת העצם; השנייה היא עלייה באורך תעלת השורש ובעובי דופן התעלה (רצוי אך לא הכרחי) והשלישית היא תוצאה חיובית של בדיקת חיות הם תאי גזע, פיגומים ומולקולות סיגנל. חומר הפיגום האידיאלי צריך להיות בעל REPs המוך. שלושת המרכיבים המרכזיים של המאפיינים הבאים: היכולת לספק תמיכה ביולוגית ומכאנית לתאי גזע, כלומר, סביבה תורמת להידבקות התאים, הגירה, התפשטות ובידול; היכולת להקל על הובלת חומרים מזינים, חמצן ומטבוליטים; וקצב פירוק התואם להתחדשות הרקמה. יתר על כן, פיגומים מעוררים תגובה דלקתית נמוכה מאשר חומרים אחרים והם קלים להכנה. פיגומים נפוצים בפרקטיקה הקלינית כוללים קרישי דם ) וחומצה היאלורונית. לחומרי פיגום שונים יש יתרונות וחסרונות PRF ), פיברין עשיר בטסיות ( PRP ), פלזמה עשירה בטסיות ( BC ( משלהם. סוג החומר הפופולרי והמסורתי ביותר המשמש בפרוצדורות אנדודונטיות רגנרטיביות הינם קרישי דם ומדווחים כקשורים עשוי שלא לגרום להתחדשות אמיתית של BC לאחוזי הצלחה גבוהים, לפשטות, כדאיות כלכלית וחוסר תגובות אלרגיות. עם זאת, שביר יחסית, וייתכן שלא יצליח למלא את תעלת השורש במהלך הטיפול, מצב BC הקומפלקס מוך שן-דנטין. המבנה המכני של ) העשיר בגורמי APC הינו תרכיז של טסיות דם אוטולוגיות ( PRP שבסופו של דבר מוביל להתמוטטות האיטום של כותרת השן. גדילה המתקבלים בצנטריפוגה של דם מלא עצמי. טסיות הדם משחררות גורמי גדילה חשובים, כולל גורם גדילה של אנדותל כלי .) EGF ) וגורם גדילה אפידרמלי ( FGF ), גורם גדילה של פיברובלסטים ( PDGF ), גורם גדילה שמקורו בטסיות הדם ( VEGF הדם ( מטרה BC יעילים יותר מאשר BC המטה-אנליזה הנוכחית נועדה לברר באם פיגומים אחרים, בשימוש בפני עצמם או בשילוב עם בפרוצדורות אנדודונטיות רגנרטיביות וכן נועדה לספק רפרנס עבור בחירת פיגום קליני. אחר ניסויים מבוקרים אקראיים, Google Scholar ו- PubMed , CENTRAL , Embase החוקרים חיפשו באופן שיטתי במסדי נתונים של שבדקו את השימוש בקרישי דם ובפיגומים אחרים אשר נכללו בהליכים אנדודונטיים רגנרטיביים. לקביעת איכות הראיות שימשה מחקרים הקשורים לנמק של המוך בשיניים קבועות צעירות באמצעות חיפוש אלקטרוני וידני. בסך 168 . נבדקו GRADE שיטת מאמרים עמדו בקריטריונים להכללה 12 מחקרים אקראיים היו קשורים להליכים אנדודונטיים רגנרטיביים, ובסופו של דבר 28 הכל במטה-אנליזה. רק שני מחקרים הוערכו כבעלי סיכון נמוך להטיה. עדויות באיכות גבוהה הצביעו על כך שלא היה הבדל מובהק סטטיסטית בשיעור ההצלחה בין שתי הקבוצות. בנוסף, נמצאה הוכחה באיכות נמוכה שלא היה הבדל מובהק סטטיסטית בעלייה באורך השורש או בעובי דופן תעלת השורש בין שתי הקבוצות. עדויות באיכות בינונית הצביעו על כך שלא היה הבדל מובהק סטטיסטית בבדיקת חיות המוך בין שתי הקבוצות. מסקנות . לכל PRF ו- BC , PRP מחברי המאמר מסיקים כי הפיגומים הנפוצים ביותר עבור הליכים אנדודונטיים רגנרטיביים קליניים כוללים הפיגומים השונים היו אחוזי הצלחה קליניים גבוהים למדי, וההבדל ביניהם לא היה משמעותי, ומכאן שרופאים קליניים יכולים לבחור פיגום סביר, בהתחשב בתנאי הציוד והמתרפאים לעריכת פרוצדורות אנדודונטיות רגנרטיביות הכוללות שיניים קבועות צעירות עם נמק במוך השן.

Yang F, Sheng K, Yu L, Wang J. Does the use of different scaffolds have an impact on the therapeutic efficacy of regenerative endodontic procedures? A systematic evaluation and meta‑analysis. BMC Oral Health 2024;doi. org/10.1186/s12903 024-04064-5

56

Made with FlippingBook Annual report maker