עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

בלעדי להנרי שיין שוודנט

קומפוזיט דחיס מוקשה אור לשחזור סתימות בשיניים אחוריות

קומפוזיט דחיס מוקשה אור לשחזור סתימות בשיניים אחוריות

לפרטים: 03-9590900 ד.ר.ח 03-6534000 שוודנט

. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח 31.10.23 המבצעים בתוקף עד

Made with FlippingBook Annual report maker