עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

.21 מחברי המאמר מציינים, כי הדגש במניעת מחלת העששת מושם כיום על גורמים הניתנים לשינוי, במיוחד גורמים תזונתיים. צריכה בתזונה Ca ) ומוצרי חלב עשויה להיות קשורה לסיכון נמוך יותר לעששת בקרב ילדים ובני נוער. צוין כי צריכת Ca גבוהה יותר של סידן ( .) DMFT / S – DMFT הייתה קשורה באופן שלילי הן למדדים של עששת השיניים ופני השטח שלהם השיניים החסרות, ועם סתימות ( שנים הראה 6- ו 3 מחקר על הקשר בין צריכת מוצרי חלב לבין התפתחות עששת דנטלית בקרב ילדים/מתבגרים לאורך תקופה של חלבי מי גבינה וקזאין) וחלב עצמו הייתה קשורה באופן הפוך לקיום עששת. כמו כן, נמצא כי Ca כי צריכת מוצרי חלב (כולל הייתה קשורה באופן הפוך למדד העששת. גם צריכה גבוהה של סוכר חופשי קשורה לעששת, ולעלייה במשקל Ca צריכה יומית של ולמצב בריאותי תקין, ועם זאת, לדברי החוקרים, המסקנות BMI ). פעילות גופנית תורמת לשמירה על ה- BMI ובמדד מסת הגוף ( על הקשר בין פעילות גופנית לבין עששת עדיין אינן ברורות. תזונה עשירה בסוכר הינה גורם אטיולוגי תורם הדדי בין השמנת יתר , ועשויה להיות BMI לבין עששת, ופעילות גופנית יכולה לשרוף את האנרגיה המיותרת (בעיקר שורשי פחמימות) ולהפחית את ה- ופעילות גופנית Ca קשורה גם להתפתחות מחלת העששת. לדברי מחברי המאמר, ראוי לציין שסקירה שיטתית הראתה כי לצריכת ורמה גבוהה יותר של Ca ) בילדים ובני נוער, כך שצריכה נאותה של BMD עשויה להיות השפעה משולבת על צפיפות מינרל העצם ( בשילוב עם רמה גבוהה של פעילות Ca פעילות גופנית עשויים לתרום להצטברות מסת עצם. המחברים שיערו שצריכה נאותה של לבין Ca גופנית עשויים אף להועיל במניעת עששת, אך עד כה לא נמצא מחקר אשר דן בשאלה האם יש השפעה משולבת בין צריכת פעילות גופנית על עששת שיניים בילדים ובני נוער. מטרה עם פעילות גופנית על התפתחות עששת כאסטרטגיה מקיפה למניעת Ca המחקר הנוכחי נועד לחקור את ההשפעה המשולבת של ילדים ובני נוער ממסד הנתונים הלאומי של סקרי הבריאות 5,917 עששת. במחקר החתך שביצעו, חילצו החוקרים נתונים של בתזונה באמצעות חזרות Ca בארצות הברית. בסקר נעשתה הערכה של צריכת 2020-2015 ) של השנים NHANES והתזונה ( שעות, ורמת הפעילות הגופנית דווחה באופן עצמאי באמצעות שאלונים. כמו כן, נערך אבחון של מצב העששת 24 תזונתיות של ). נעשה שימוש בניתוחי DMFT / S הדנטלית על פי מדד עששת השיניים ופני השטח שלהם השיניים החסרות, ועם סתימות ( בתזונה לבין פעילות Ca רגרסיה לוגיסטית חד ורב משתנים משוקללים כדי לסנן את המשתנים ולחקור את הקשרים של צריכת בתזונה ופעילות גופנית על עששת השיניים. Ca גופנית עם עששת השיניים, בהתאמה, ולהעריך את ההשפעה המשולבת בין צריכת ), כמו כן בוצעו ניתוחי תת-קבוצות של גיל, השמנת יתר CIs אחוזים רווחי בטחון ( 95- ) ו ORs מדדי ההערכה היו יחסים מקריים ( היו נגעי עששת. לאחר התאמה למשתנים משותפים, נמצא שלילדים 2,687- וצריכה כוללת של סוכר. מבין המשתתפים הנבחרים, ל בשילוב עם פעילות גופנית פחות משבע פעמים בשבוע, נראה שיש סיכוי Ca ומתבגרים שלא מגיעים לרמת ההמלצה של צריכת גבוה יותר להופעת עששת, בהשוואה לאלה שהגיעו לתנאים הסטנדרטים. בנוסף, השפעה משולבת פוטנציאלית זו נמצאה גם בתתי , ללא השמנת יתר וצריכה כוללת של סוכר. 12 קבוצות של גיל מתחת לגיל מסקנות ולפעילות גופנית הייתה השפעה משולבת פוטנציאלית על עששת השיניים בילדים ובני נוער, Ca מחברי המאמר מסיקים כי לצריכת אך הקשרים הסיבתיים ביניהם נזקקים לבירור נוסף.

Zhang Q, Bai X, Jin H, Dong N. Combined effect of dietary calcium consumption and physical activity on dental caries in children and adolescents: A study of the NHANES database. BMC Oral Health. 2024; doi: 10.1186/s12903-024 03969-5

66

Made with FlippingBook Annual report maker