עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

IDS

2

3

26.6.24

10.6.24

CBCT

2

AGPP

2009

2009

2017-2023

) 2003

2000

.CAD/CAM

2005

Steinbeis Universitet

1981

,

,NYU

2000

22.9.24 : פתיחה | מפגשים 5

2008

,

University of Bern

www.ids4u.co.il

ids@ids4u.co.il | 03-7979600/3

Made with FlippingBook Annual report maker