PLUS - מגזין הוועד למלחמה באיידס לבריאות וחברה - גיליון 15 דצמבר 2022

>>>

. הקבוצה נפגשה HIV קבוצה חברתית-תמיכתית - פשוט יחד - היא קבוצה שהוקמה ועוסקת בתכנים הקשורים בחיים עם משתתפים ביניהם נוצרו קשרים טובים, יחסי אמון וחיבור שהיווה מרחב בטוח. הקבוצה כללה 10 אחת לשבועיים, מנתה אנשים שחיים שנים רבות עם הנגיף וכן כאלו שרק גילו על נשאותם לאחרונה, חלקם היו בארון וחלקם חיים בפתיחות עם הנשאות. התגבשה קבוצה של אנשים שמצאו עוצמה וכוח בפשוט להיות יחד, ללא רחמים או שיפוטיות, אלא עם המון הבנה, אכפתיות ואמפתיה.

מה עשינו השנה במערך הפסיכוסוציאלי?

הזום, שהפך לפופולארי נוכח המציאות ויצר אפשרויות רבות, איפשר לנו לקיים מפגשים נגישים לכולם ללא תלות במקום מגורים. מפגשי זום שהחלו כמענה לאירוע שבו נפרץ אתר אטרף והמשיכו כמענה לא.נשים מכל רחבי הארץ, הרואים בזום, מרחב מוגן ומכיל. מפגשים דו שבועיים הפתוחים לקהילה ומאפשרים שיח בגובה העיניים והזדמנות לחיבור לחיוביים מכל רחבי הארץ. .+ והחלטנו שהפורמלי הוא חשוב וטוב, אבל רצינו ליצור גם מענה בלתי פורמלי במפגש של קפה ומאפה וכך הוקם קפה זוהי מסגרת בלתי פורמלית שמהווה פלטפורמה ליצירת קשרים חברתיים באווירה משוחררת ונעימה. המיועדת + . קבוצת המנהיגות עידן + וכמובן שכל משך הזמן הזה ממשיכים מפגשים משמעותיים ופרוקטים תחת עידן , ערכה השנה שלוש הרצאות זום פתוחות לכלל הקהילה בנושאי בריאות הנפש, קוגניציה HIV החיים עם +50 לא.נשים בני בדגש על אלו HIV ומערכת העצבים וביטוחים. הקבוצה ממשיכה לפעול ולבנות מאגר מידע רלוונטי לאנשים החיים עם המתבגרים עימו. וכמה מילים בהקשרים יותר רחבים הסיטואציה הכואבת וההזויה של המלחמה באוקראינה, שמעטים אם בכלל יכלו לחזות אותה, הותירה אותנו ואת הקהילה , הינו מובן מאליו, לרוב 2022 החיובית עם שאלות לא פשוטות לגבי זמינות ונגישות לטיפול תרופתי, דבר שבישראל שנת בעלי הזכויות כאן. הוועד לקח על עצמו לפעול ולהוות גורם תומך בנפגעי המלחמה באוקראינה ומתחילת חודש מרץ מקרים בהם פליטים וחסרי מעמד אשר הגיעו לישראל . הוועד יחד עם התגייסות של חיוביים 25- טיפלנו וסייענו ליותר מ ומתנדבים רבים שנרתמו לעזור, סיפק ומספק לפליטים ליווי לבית החולים ומפגש עם רופאים ממרפאות האיידס הפרוסות בארץ, גיוס תרופות, מענה לשאלות והתייעצויות הנוגעים להמשך הטיפול. התמורות והשינויים הפוליטיים מורגשים ברחבי העולם ומייצרים שאלות, לעתים חששות. זה זמן להיזכר בחשיבות ובנחיצות של סולידריות, ערבות הדדית ודאגה האחד לשנייה באמצעות מעורבות ושותפות. אנחנו מציעים את הפלטפורמות לכך. שתהיה שנה טובה

PLUS

8

עו"ס מור ארם היא ראש המערך הפסיכו-סוציאלי בוועד למלחמה באיידס

Made with FlippingBook Online newsletter creator