עמותון - עמותת חיל האוויר -סתיו 2021

2020 האסיפה הכללית של העמותה אישרה את הדוחות הכספיים לשנת האסיפה הכללית של עמותת חיל האוויר התכנסה לישיבה מן המניין בחודש יוני. למשתתפים ניתנה סקירה של . רואה החשבון של העמותה הציג את הדוחות 2020 יו"ר ומנכ"ל עמותת חיל האוויר על הפעילות שנעשתה ב- . יו"ר ועדת הכספים ורו"ח השיבו לכל שאלה שהועלתה. 2020 הכספיים לשנת . 2020 האסיפה אישרה את הדוחות הכספיים והדוח המילולי של עמותת חיל האוויר לשנת העבודה מטעם רשם העמותות. 2023 + 2022 העמותה קיבלה אישור ניהול תקין לשנים

בחירות לועד המנהל יתקיימו בחירות לועד המנהל של העמותה. השנה יערכו לראשונה בחירות 28.2.22 בתאריך דיגיטליות במקביל להצבעה בדואר. כמו כן הנהלת העמותה מעלה הצעה לאסיפה הכללית לאשר מתכונת של ייצוג הולם בבחירות כך שיובטחו מקומות לנציגי חתכי גיל, נגדים ונשים. הפרטים על האסיפה יפורסמו באתר העמותה.

ועד מנהל

חברי עמותת חיל האוויר שהלכו לעולמם | הצדעה אחרונה רס"ב (מיל.) ניסים בן עמי סא"ל (מיל.) דוד לוין

אל"מ (מיל.) אפרים רמון רס"ב (מיל.) שמואל קלעי רס"ן (מיל.) עמוס לויטוב רס"ר (מיל.) יצחק דפני סא"ל (מיל.) שלום שאלתיאל רס"ר (מיל.) אנדרי קריאף תא"ל (מיל.) יצחק בן ששון רס"מ (מיל.) ישראל זכריה רס"ן (מיל.) אשר קאהן רס"ן (מיל.) משה שטורם רס"ן (מיל.) דוד גביש סא"ל (מיל.) יהושע פאר סא"ל (מיל.) דוד בריסק רס"ן (מיל.) אברהם דוכס

סא"ל (מיל.) יורם שחר רס"ן (מיל.) צבי פייביש רס"ן (מיל.) אביגדור שבתו רס"ן (מיל.) בני מלקי רס"ר (מיל.) ניסים בן דיין

אנא עדכנו את משרדי העמותה במקרה של פטירת חבר עמותה

רס"ן (מיל.) אשר חגי רס"ן (מיל.) גור צבר

רס"ן (מיל.) סרג'יו גינסברג סא"ל (מיל.) אחיה השילוני אל"מ (מיל.) ישראל לאונוב סא"ל (מיל.) אליעזר אדר אל"מ (מיל.) נתן דביר אל"מ (מיל.) יורם ליפובסקי אילן

יהי זכרם ברוך

Made with FlippingBook Digital Publishing Software