טבע התודעה - ספר ההרצאות של אלן ווטס

Animated publication

Nature of Consciousness Alan Watts

תרגם וערך: ניר חכם עריכת תרגום: רותם רז עיצוב: אפרת גולן

www.facebook.com/alanwatts.il : דף הפייסבוק של אלן ווטס בעברית www.alanwatts.org־ את כל ההרצאות המקוריות ניתן לרכוש ב www.designsbymikaelhill.com־ הדיוקן על העטיפה באדיבות מיכאל היל ב אין להעתיק, לצלם, להקליט, לסרוק, לאחסן במאגרי מידע או להפיץ ספר זה או חלקים ממנו, בשום צורה ואופן, בשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני כלשהו, או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אינטרנט, ספר אלקטרוני או כל מדיה אחרת, ללא רשות בכתב מבעלי הזכויות. נדפס בישראל תשע"ט All rights reserved by the author © — כל הזכויות שמורות 2019 , הדפסה שנייה

ספר ההרצאות של אלן ווטס טבע התודעה

תרגום: ניר חכם

תוכן העניינים

. . . . . . . . . . . . . טבע התודעה

01

9

. . . . . . . . . . . . דימויי האלוהים 02

25

. . . . . . . . . . . . . סמכות רוחנית 03

33

. . . . . לא מה שאמור להיות, לא מה שעשוי להיות 04

49

. . . . . . . . . . . . . האדם בטבע 05

65

83 . . . . . . . . . . . . . מגבלות השפה 06

. . . . . . . . . . . . . . רוח שטות

07

97

. . . . . . . . . . . על להיות אלוהים 08

105

. . . . . . . . . . . . מחווה לקרל יונג 09

121

. . . . . . . . . . להידלק או לעצום עיניים

10

129

. . . . . . . . . טבע התודעה — התעוררות

143

*

. . . . . . . . . . נספח שאלות ותשובות **

167

9

טבע התודעה 01 אני לא יודע מה יהיה שם הסמינר הזה, משום שהוא יסודי מכדי לתת לו כותרת. אני עומד לדבר על מה שיש. הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להרחיב את נקודת המבט שלנו ולתת קצת רקע על הרעיונות המרכזיים שמשפיעים על השכל הישר שלנו, ועל מושגי היסוד שלנו לגבי מה הם החיים בכלל. ויש לכך מקורות היסטוריים שמשפיעים עלינו בעוצמה רבה יותר מכפי שרוב האנשים מבינים: רעיונות על העולם, שמוטבעים בשפה שאנחנו משתמשים בה ובמה שנחשב בעינינו היגיון פשוט. ולרעיונות הבסיסיים האלה אני קורא "מיתוס", לא במובן של משהו שהוא פשוט לא אמיתי, אלא במובן עמוק יותר: מיתוס הוא דימוי, שבמונחים שלו אנחנו מנסים להבין את העולם; וכיום אנחנו מושפעים משני דימויים רבי־עוצמה שאינם הולמים את המצב הנוכחי של הידע המדעי, ואחת הבעיות הגדולותשלנו היא למצוא דימוי הולם ומספק של העולם. אז על זה אני מתכוון לדבר. ואני גם עומד ללכת רחוק יותר — לא רק איזו תמונת עולם תהיה לנו, אלא כיצד נוכל להתאים את התחושות והרגשות שלנו לתמונת העולם ההגיונית ביותר שאנחנו מסוגלים לשוות לנגד עינינו.

10

אז לשני הדימויים שהניעו אותנו במשך אלפיים שנה ואולי אף יותר אני קורא שני מודלים של היקום: הראשון נקרא מודל הקרמיקה, והשני נקרא המודל האוטומטי־לחלוטין. מודל הקרמיקה של היקום מבוסס על ספר "בראשית", שהיהדות, האסלאם והנצרותשואבות ממנו את תמונת העולם הבסיסיתשלהן. ותמונת העולם בספר "בראשית" היא שהעולם הוא חפץ. הוא עשוי. כמו שקדר לוקח חֵמר ויוצר ממנו סירים וכמו שנגר לוקח עץ ועושה ממנו שולחנות וכיסאות. אל תשכחו שישו היה בנו של נגר; וגם בנו של אלוהים לפי התאולוגיה הנוצרית. אז הדימוי של אלוהים ושל העולם מבוסס על הרעיון של אלוהים כטכנאי: קדר, נגר, ארכיטקט, שרואה בעיני רוחו תכנית ושמעצב את היקום בהתאם לתכנית הזאת. והרעיון הבסיסי בדימוי הזה של העולם הוא הרעיון שהעולם עשוי מחומר ראשוני כלשהו; תוכן, מילוי. כמו שסירים עשויים מחֵמר. והקדר כופה את רצונו על החומר והופך אותו למה שהוא רוצה. ובספר "בראשית" אלוהים יוצר את אדם מעפר האדמה. במילים אחרות, הוא עושה פסלון חֵמר, ואז הוא נושם לתוכו, והפסלון מקבל חיים. בפני עצמו הוא חסר צורה וחסר תבונה, ולכן זקוק לתבונה חיצונית ולאנרגיה חיצונית שיפיחו בו חיים ויכניסו קצת שכל לקדקודו. ובדרך זו אנחנו יורשים תפיסה של עצמנו כחפצים, כאילו עשו אותנו, וזה טבעי לחלוטין בתרבות שלנו שילד ישאל את אימא שלו "איך עשו אותי?" או "מי עשה אותי?" וזה רעיון רב־עוצמה, אבל הסינים או ההודים, לדוגמה, אינם מאמינים ברעיון הזה. ילד סיני לא ישאל את אמא שלו "איך עשו אותי?" אולי הוא ישאל אותה "איך גדלתי?", וזהו תהליך שונה לחלוטין מעשייה. אתם מבינים? כשאתה עושה משהו, אתה מרכיב אותו, אתה מניח חלקים במקומם או עובד מבחוץ פנימה, כמו פַסל שעובד באבן או קדר שעובד בחֵמר. אבל כשאתה מתבונן במשהו שגדל, זה עובד בדיוק בכיוון ההפוך. מבפנים החוצה: זה מתרחב, זה מתפתח, זה פורח. וזה קורה בכל כולו בבת אחת. במילים אחרות, הצורה הפשוטה המקורית, של תא חי ברחם למשל, מסבכת את עצמה בהדרגה — זהו תהליך הגדילה. והוא שונה לחלוטין מתהליך העשייה.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online