טבע התודעה - ספר ההרצאות של אלן ווטס

9

טבע התודעה 01 אני לא יודע מה יהיה שם הסמינר הזה, משום שהוא יסודי מכדי לתת לו כותרת. אני עומד לדבר על מה שיש. הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להרחיב את נקודת המבט שלנו ולתת קצת רקע על הרעיונות המרכזיים שמשפיעים על השכל הישר שלנו, ועל מושגי היסוד שלנו לגבי מה הם החיים בכלל. ויש לכך מקורות היסטוריים שמשפיעים עלינו בעוצמה רבה יותר מכפי שרוב האנשים מבינים: רעיונות על העולם, שמוטבעים בשפה שאנחנו משתמשים בה ובמה שנחשב בעינינו היגיון פשוט. ולרעיונות הבסיסיים האלה אני קורא "מיתוס", לא במובן של משהו שהוא פשוט לא אמיתי, אלא במובן עמוק יותר: מיתוס הוא דימוי, שבמונחים שלו אנחנו מנסים להבין את העולם; וכיום אנחנו מושפעים משני דימויים רבי־עוצמה שאינם הולמים את המצב הנוכחי של הידע המדעי, ואחת הבעיות הגדולותשלנו היא למצוא דימוי הולם ומספק של העולם. אז על זה אני מתכוון לדבר. ואני גם עומד ללכת רחוק יותר — לא רק איזו תמונת עולם תהיה לנו, אלא כיצד נוכל להתאים את התחושות והרגשות שלנו לתמונת העולם ההגיונית ביותר שאנחנו מסוגלים לשוות לנגד עינינו.

Made with FlippingBook flipbook maker