טבע התודעה - ספר ההרצאות של אלן ווטס

Nature of Consciousness Alan Watts

תרגם וערך: ניר חכם עריכת תרגום: רותם רז עיצוב: אפרת גולן

www.facebook.com/alanwatts.il : דף הפייסבוק של אלן ווטס בעברית www.alanwatts.org־ את כל ההרצאות המקוריות ניתן לרכוש ב www.designsbymikaelhill.com־ הדיוקן על העטיפה באדיבות מיכאל היל ב אין להעתיק, לצלם, להקליט, לסרוק, לאחסן במאגרי מידע או להפיץ ספר זה או חלקים ממנו, בשום צורה ואופן, בשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני כלשהו, או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אינטרנט, ספר אלקטרוני או כל מדיה אחרת, ללא רשות בכתב מבעלי הזכויות. נדפס בישראל תשע"ט All rights reserved by the author © — כל הזכויות שמורות 2019 , הדפסה שנייה

Made with FlippingBook - Online catalogs