עלי חפר - גיליון 385 - דצמבר 2021

שומרי הנחל גוף נוסף המשתף פעולה בקביעות עם המועצה בנושאי חינוך סביבתי הוא רשות ניקוז ונחלים שרון, שיושבת הראש שלו היא ראשת המועצה ד״ר גלית שאול. בשנת הלימודים הנוכחית החל לפעול בעמק פרויקט “שומרי הנחל״ בהובלת הרשות, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ובשותפות עם מחלקת איכות סביבה וקיימות במועצה. הפרויקט הינו חלק מתוכנית ארצית, שבמסגרתה קבוצות מאמצות קטעי נחלים ובתי גידול לחים בקרבת מקום מגוריהם. הקבוצות מסיירות בסביבת הנחל במהלך השנה, לומדות, חוקרות ומקיימות פעולות לשיקום והסברה. רועי כהנא, מנהל יחידת קשרי קהילה ברשות, מסביר כי מטרות התוכנית הן ליצור קשר רגשי שמפתח אחריות אישית לסביבה הקרובה; להכיר את הנחל כבית גידול; להעלות את המודעות לשמירה על הנחל ולקחת חלק פעיל בשמירה עליו; ולהגדיל את מעורבות מערכת החינוך והקהילה בשמירה על נכסי הטבע בכלל ועל בתי הגידול הלחים בפרט. במסגרת הפרויקט עוסקים.ות התלמידים.ות בפעילויות רבות, ביניהן: פילוס שבילי הליכה בין הקנים וחיבור לשביל העמק; יצירת וטיפוח פינות ישיבה; הצבת שלטי הסברה תוצרת הקהילה; הדרכת ילדים ומבוגרים סביב הנחל וחיבור לנאמני הנחל; יצירת חלונות לנחל דרך אומנות: ציור, צילום, פיסול ופסיפס; מחקר בנחל - על בעלי החיים במים ומחוצה להם, הצמחים ואיכות המים; ניקיון גדות הנחל; טיפול במינים פולשים; שיקום אקולוגי בהנחיית אנשי מקצוע; הצבת תיבות קינון; נטיעת עצים; השבת פרחי בר ומסעות לאורך הנחל.

גם “נאמני הנחל״, המתנדבים אשר אמונים על השמירה על נחל אלכסנדר, מקיימים לאורך השנה פעילויות המעודדות את טיפוח החינוך הסביבתי. נאמנת הנחל בתיה אתר מגבעת חיים מאוחד מספרת על פעילות שנעשתה לאחרונה לכיתות ח׳, שבמסגרתה יצרו הנאמנים פינות למידה באתר סולם יעקב. הפינות עסקו בנושאים שונים, ביניהם החי והצומח באזור הנחל, קרקעות מים מתוקים וחשיבות השמירה על איכות הסביבה.

ירוקות חדשות Green News ∙ Green News ∙ Green News ∙ Green News ∙ Green News ∙ Green News ∙ Green News ∙ Green News

• מנפח הפסולת ממוחזרת בעמק 50%- בסך הכול, יותר מ חפר, ותהליכי המחזור שמבצעת המועצה מביאים לחיסכון של כשלושה מיליון ש״ח בשנה. • המועצה זכתה בחמישה כוכבי יופי בתחרות “קריה יפה , וכן פעמים 2019- ו 2020 ומקיימת בישראל״ לשנת רבות בעבר. • 500,000- החניון הסולארי הגדול בארץ, המייצר כ קילוואט חשמל בשנה, הוקם בפארק התעשיות באמצעות כלכלית עמק חפר. החניון מייצר הכנסות של ש״ח בשנה ממכירת חשמל. 200,000- כ • כלל המערכות הסולאריות שהוצבו בחניונים ועל גגות של מבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי המועצה מייצרים מיליון קילוואט לשעה (במונחים 3.2- תפוקה של כ שנתיים). • עמדות טעינה כפולות לרכבים חשמליים פרוסות 20- כ ברחבי העמק, לרבות עמדה אולטרה מהירה שהוצבה ליד קניון אם הדרך. • פאנלים סולריים בשישה מאגרים בעמק של “אפיקי מושבים וקיבוצים בעמק, 26- עמק חפר״, אשר שייך ל מייצרים את כל האנרגיה להפעלת המאגרים.

לצד החינוך הירוק, המועצה שלנו נחשבת לירוקה במיוחד, ולא רק בגלל מרחבי הטבע הנהדרים בעמק. הנה כמה מהסיבות המרכזיות: • המועצה היא מהרשויות הממחזרות המובילות בישראל, 65%- והרשות המובילה בארץ בתחום מחזור אריזות. כ מהאריזות בעמק חפר מופנות למחזור, והמועצה ק״ג אריזות לבית אב לשבוע. 1.6 ממחזרת • בהתאם לכך - בשלוש השנים האחרונות המועצה הגיעה למקום הראשון במדד המועצות האזוריות הממחזרות של תמיר - תאגיד מחזור האריזות בישראל. המדד מדרג את הרשויות שתושביהן מפרידים הכי הרבה ובאיכות הכי טובה אריזות לפח הכתום. • במועצה ממחזרים באופן נרחב ביותר את כל סוגי הפסולת, ובהם פסולת אורגנית, פסולת אלקטרונית, טקסטיל ועוד. תהליכי המחזור מתבצעים תוך כדי תהליכי בקרה ופיקוח מתקדמים ביותר.

עלי חפר 17

Made with FlippingBook Annual report maker