עלי חפר - גיליון 385 - דצמבר 2021

חינוך

תוכניות החינוך הייחודיות של העמק , מנהלת אגף החינוך במועצה ירונה פוליטי מאת: על הימים שאחרי הקורונה במערכת החינוך ועל תוכניות הלימוד המגוונות המתקיימות במסגרות השונות מערכת החינוך בישראל פעלה בשנה האחרונה במצב חירום סביב סגרי הקורונה, הבידודים והתחלואה הגבוהה. לשמחתנו הרבה שנת הלימודים תשפ״ב נפתחה ללא תקלות, וכשלושה חודשים מפתיחת השנה אנו מתנהלים בשגרה ברוכה. שגרה זו מאפשרת לנו, צוותי החינוך, להתפנות לבצע הערכה של מה נדרש אחרי הקורונה וכיצד אנחנו נותנים מענים מתאימים לכל צורכי התלמידות והתלמידים. תקופת הקורונה הביאה עימה, בצד האתגרים והמחירים הכבדים, גם התפתחות וצמיחה. התלמידים למדו להיות לומדים עצמאיים, פלטפורמות של למידה מרחוק עברו שדרוג וכל הצוותים והתלמידים למדו איך לנצל את האפשרויות הגלומות בתקשוב, בלמידה מרחוק ובלמידה היברידית המשלבת ביניהם. בכל בתי הספר מתנהלת למידה מבוססת פרויקטים - למידת חקר עצמאית המאפשרת ביטוי עצמי ופיתוח מיומנויות של בחירה, עצמאות, הבחנה בין תפל ועיקר, יצירתיות, עבודת צוות ותכנון תוצר. כאשר תכננו את שנת הלימודים הקרובה בחרנו בתוכניות הנותנות מענה להסתגלות לחזרה לשגרה ולמענים החברתיים הכה נדרשים. בצד ההתפתחות בפדגוגיה המתקדמת אנו חווים בכל מערכת החינוך בישראל את המחירים של שנה וחצי שבהן הילדים חוו היעדר מסגרת חינוכית יציבה, פגיעה במיומנויות חברתיות וחיבורים, קשיי תקשורת, תלישות וחוסר שייכות, מחסור בחוויות חיים אופייניות לגילם ומשברים אישיים, משפחתיים וחברתיים. דגש מיוחד הושם על קבוצות למיומנויות חברתיות קבוצות בהנחיית 27 והתמודדות עם חרדה; נפתחו השירות הפסיכולוגי במסגרות השונות, צוות הטיפול בפרט באגף הורחב והוא נוכח יותר בבתי הספר.אנו פועלים גם בתחום פיתוח מענים רגשיים לתלמידות ולתלמידים הזקוקים לכך.

כמו כן, בחרנו להשקיע בפיתוח מקצועי רחב היקף לצוותי החינוך, שהם הליבה שלנו להצלחת מערכת החינוך. נבנתה השתלמות מיוחדת למנהלי בתי הספר היסודיים בעמק חפר בשיתוף בית ברל, ליצירת למידת עמיתים והתמודדות משותפת עם האתגרים; ניתנה הכשרה לסייעות צוותי הגנים; נעשתה השתלמות לגננות ביחד עם הפיקוח; נעשו השתלמויות לסייעות אישיות ורפואיות; נפתחו לימודי תואר שני לצוותי חינוך במנהל 30- ומנהיגות בשיתוף סמינר הקיבוצים (יש לנו כ סטודנטיות וסטודנטים בשנה א׳ ובשנה ב׳). בהתאם לערכי עמק חפר, בחרנו לשים דגש ומיקוד על תוכניות החינוך הסביבתי - ניצול המשאבים הנפלאים שיש לנו בעמק לטובת יצירת תחושות שייכות, מחויבות חברתית ועשייה ערכית בתחום שמירת הסביבה והקיימות. מגוון רחב של תוכניות כוללות יציאה מחוץ לכיתה, למידה סביבתית בחוץ, למידת חקר, קידום פעילות ההנהגות הירוקות, הטמעת פעילויות בתחום המחזור ושמירת טבע - כחלק מתוכנית הלימודים מגן ועד י״ב (קראו עוד על .)14 ׳ תוכניות החינוך הסביבתי בעמ בתחום המצוינות - בית ספר “חופים״ לילדים מחוננים ממשיך לקלוט תלמידים מאותרים ליום למידה שבועי מרתק ולהפעיל מסגרות של העשרה בתחום המתמטיקה למצטיינים. תפוח הפיס מקדם תוכניות מדעיות במסגרת קרן רמון, תוכניות רובוטיקה בגני הילדים ובכיתות א׳- ב׳ וקורסים בתחום המדעים והסייבר לעידוד שבירת הסטיגמה המגדרית בתחומים אלו. בתחום החינוך החברתי והערכי - לשמחתנו הרבה חזרו הטיולים השנתיים, מסע ישראלי, גיחות של״ח, סיורים לימודיים וסל תרבות (לפי המתווה המותר). אנו משתפים פעולה עם מחלקת הנוער תוך כדי קידום יוזמות משותפות. הכנסנו מדריכים לא פורמליים נוספים אל תוך בתי הספר במסגרת תפיסת החינוך השלם והקמנו את תוכנית היל״ה בעמק, הנותנת מענה שנות לימוד ובגרויות 12 לתלמידים המבקשים לסיים במסגרת ייחודית. בגני הילדים יזמנו יחד עם הפיקוח תוכנית לחינוך מודע מגדר כבר מהגיל הרך. אנו מחזירים את תוכנית “גנים שרים״ בשיתוף מקהלת מורן והעפרוני, וכן למידה בנושא הגן העתידי. עוד היד נטויה והמלאכה רבה, ונותר לכולנו רק להחזיק אצבעות שלא נחזור לגל חמישי אלא נמשיך להצמיח את המערכת, להעשיר את העשייה בכל המסגרות, ליזום ולהמציא עוד ועוד כיווני התפתחות לטובת חינוך הילדים בעמק.

עלי חפר 20

Made with FlippingBook Annual report maker