עלי חפר - גיליון 385 - דצמבר 2021

רווחה ושירותים חברתיים

חדש בשי״ל שי״ל הוא שירות הפועל למתן הכוונה וייעוץ לפונים בנושאי זכויות, חובות, ושירותים העומדים לרשות האזרח בתחומים כגון ביטוח לאומי, דיני עבודה, זכויות פנסיוניות, תכנון ובנייה, צרכנות ועוד. השירות ניתן על ידי מתנדבות ומתנדבים. בואו להתנדב! היחידה להתנדבות באגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה מזמינה אתכן.ם התושבות.ים לצאת ולהאיר את העמק בעשייה חברתית משמעותית. יש אצלנו שלל הזדמנויות שעות אחת לשבוע. הנה חלק 2-4 להתנדבות, בתדירות של מתחומי ההתנדבות: • - עזרהטכנולוגיתבסיסיתלאזרחים ותיקים, סיירתטכנולוגית לצורך חיזוק העצמאות ותחושת השייכות הקהילתית, באמצעות מתן ידע ושיפור השימוש בטלפון הנייד ובמחשב. • - ליווי קבוצת הליכה/ריצה של אנשים עם שווים בספורט צרכים מיוחדים.

שירות חדש בשי״ל! סיוע טרום משפטי בנושאים שונים, כגון יחסי עובד-מעביד, ביטוח לאומי, תביעות קטנות, חוזים והגנת הצרכן. השירות ניתן על ידי סטודנטים של הקליניקה לפרקטיקה וסיוע משפטי של המכללה האקדמית נתניה.

• - התנדבות בחנות יד שנייה, אשר חנות “אהבה שנייה״ הכנסותיה מועברות לצורכי רווחת התושבים. • - התנדבות בגני הילדים במועצה, הכוללת תכנים זה״ב בגן של זהירות בדרכים יחד עם העשרה מגוונת לפי בחירה וכישורים (מיועד לגמלאים). • - יצירת קשר קבע עם אזרח ותיק בביתו למטרת זמן ביחד הפגת בדידות. • - בבתי הספר ובפנימיות. חונכות אישית עם ילדים ובני נוער

, עו״ס קהילתית ורכזת התנדבות, שירי צור לפרטים: shirit@hefer.org.il 09-8973334

חפר עמק לוותיקי טכנולוגית סיירת בסיסיים טכנולוגים בכלים שימוש ב עצמאותם את לשפר המעונייינים עבור ( שונות ואפליקציות פייסבוק , גוגל , ווטסאפ ) . לכך המוכשרים מתנדבים י " ע הוותיק בבית מוענק השירות : ולהרשמה נוספים לפרטים 054-2472502 ' טל - בהתנדבות רכזת - סיון עדנה 09-8981553 , החברתיים והשירותים הרווחה אגף - קהילתית ס " עו , צור שירי והשירותים הרווחה אגף החברתיים

עלי חפר 24

Made with FlippingBook Annual report maker