עלי חפר - גיליון 390 - יולי 2022

חדשות העמק

מנציחים את לוחמות ולוחמי ההגנה במשך שנה שלמה ערכו ארכיונאי העמק חיפוש, יצרו קשר עם המשפחות, תרו במאגר ארגון ההגנה ויצרו רשימת לוחמים ותיקים הקבורים בבתי העלמין של העמק. הורים וסבים של שנה היו חלק מארגון ההגנה הגדול והלאומי 100 כולנו, שלפני ולחמו כדי להקים ולשמור על המדינה ועל העמק. היוזמה היתה של ועדת השימור של המועצה כשהרעיון היה להנציח את מורשת ארגון ההגנה ואת לוחמיו בעמק חפר.

ברכות מראשת המועצה ומסגן שר הביטחון, צירפנו נוער מקומי שילווה את הוותיקים, הכנו טקסים מרגשים ששיאם יהיה בהדבקת הסמל על הקבר ע״י בן משפחה. בהזדמנות זו מודים מכל הלב ליוסי סורביץ, מארגון ותיקי ההגנה, שסייע רבות בפרויקט. המפגש הראשון היה באביחיל, ממש ביום השנה להקמת ותיקים, מחובקים בבניהם ובנכדיהם, 100 ההגנה. הגיעו מעל ברקע התנגנו שירי ההגנה והפלמ״ח המוכרים ומסביב היו תלויותתמונותשל אירועים ואנשיםמהתקופה. בטקס עלו כמה ותיקים שסיפרו על חוויותיהם בתקופת ההגנה. תמי גולן בת סיפרה כיצד גויסה להגנה ושימשה כאחות בקרב קאקון 92- ה ולזי בן יעקב סיפר כיצד הסתירו אקדח במנורת שולחן בביתו. הוא הדגיש במיוחד את חלקה המרכזי של אביחיל בארגון ההגנה בעמק חפר. הרבה דמעות התרגשות זלגו מעיני המשתתפים. צעירים רבים הגיעו לטקס כדי לראות ולשמוע על רגעי ההיסטוריה של היישוב מפיהם של הלוחמים הוותיקים. בתי העלמין 30- במשך חודש יולי כולו, נציב את הסמלים בכ של העמק. כל ישוב יקבע תאריך המתאים לוותיקיו או יצמיד את המפגש בבית העלמין לאירוע מיוחד בישוב. עבודתם קברי לוחמים 550 הגדולה והברוכה של הארכיונאים מצאה ותיקים בעמק, שלהם נוסיף את הסמל ונאמר תודה ענקית על תרומתם לביטחון המדינה. לא שכחנו! עמק חפר אומר תודה ללוחמיו, זוכר את ותיקיו וממשיך ומכבד את דור ההמשך של האנשים השומרים על גבולות המולדת. בהתאם למילות השיר - ונזכור את כולם. יהי זכרם ברוך. , מרכזת ועדת שימור ומנהלת מרכז תיעוד ברוריה קויתי בעמק חפר

// תמונות נבחרות מן הארכיון היה היה ליסוד ההגנה, הזמנו סמלי הגנה שאותם 102- לקראת שנת ה אנו עומדים להדביק על קברי ותיקי ההגנה. לטקס הצבת הסמלים הוספנו את דגל ההגנה, דגל המועצה ודגל ישראל,

חיילי ההגנה בקיבוץ עין החורש

עלי חפר

10

Made with FlippingBook Ebook Creator