עלי חפר - גיליון 390 - יולי 2022

חדשות העמק

הקלות בפל״ח הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה לאחרונה מדיניות להקלות בפל״ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות. ההקלות נוגעות למרחק הפל״ח ממבנים בחלקות שכנות (הקטנת המרחק) וכן לגובה מבנה (אפשרות לגובה רב יותר). מדיניות הוועדה משקפת רצון לאיזון בין התועלת הכלכלית לחקלאים לבין מניעת המטרדים לסביבה ולשכנים. מסמך המדיניות נשען על חוות דעת משפטית עדכנית של יועמ״שית הוועדה. הוועדה רואה במדיניות ההקלות בפל״ח הישג משמעותי ביותר לחיזוק איתנות החקלאים וחיזוק החקלאות, בד בבד עם שמירת הסביבה ואיכות החיים ביישובים. ש״ח. 10 - ק״מ 4 הרגילה). תעריפי הנסיעה יהיו שלושה: עד ש״ח. התשלום יהיה 19 - ק״מ 12 ש״ח. מעל 12 - ק״מ 4-12 מראש, בהזמנה באפליקציה, וניתן יהיה לבטל הזמנה שתי דקות לאחר שבוצעה. זאת, לאחר שבמתכונתו הקודמת של קוויקר, היו ביטולים רבים שגרמו לפגיעה באיכות השירות. ההרשמה לשירות - דרך אפליקציית מוביט. שיטת ההפעלה (זאת בכפוף להסדרת מלוא 24.7.2022- צפויה להשתנות ב האישורים הנדרשים על ידי משרד התחבורה וגורמי התפעול), ועל פי התכנון - התשלום יהיה באמצעות כרטיס אשראי החל .1.8.2022 מיום ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “המשך ההפעלה של קוויקר בעמק חפר הוא בשורה משמעותית לתושבות ותושבי העמק - ואנו מאמינים שהגרסה החדשה של השירות תיתן מענים משופרים. העובדה שהצלחנו להשאיר את קוויקר לצד שירותי ההסעה המסורתיים היא הישג גדול; כבר היום השירות מגדיל את כמות הנוסעות והנוסעים שנהנים מתחבורה 60%- ב

ציבורית בעמק חפר. נמשיך לעשות הכל כדי לספק כמה שיותר פתרונות תחבורתיים לתושבות ותושבי העמק, ולהתמודד עם האתגרים במרחב כפרי בעל שטח ופיזור גדולים כל כך״.

חדשות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעמק חפר

עוברים להיתרים ירוקים בוועדה המקומית בהתאם למדיניות המקדמת עבודה ירוקה וידידותית לסביבה, בוועדה המקומית עוברים בימים אלה להפקת היתרי בנייה באופן דיגיטלי - למען הסביבה שלנו: חיסכון אדיר בנייר ובשטחי אחסון, ולמען התושבות והתושבים: ייעול הליך הקליטה, הבדיקה והפקת האישורים - התושבים מקבלים את היתר הבנייה בקובץ אחד חתום ומאושר על ידי מנהל התכנון והגורמים המשפטיים. המועצה, יחד עם מנהל התכנון, מקדמתתוכנית מתאר כוללנית לעמק חפר מזה כשלוש שנים. התוכנית עוסקת במגוון נושאים שלהם יש השפעה על חיי היום יום של תושבי המועצה ובהם: מגורים, שירותי ציבור, תעסוקה, חקלאות, תיירות, דרכים, תשתיות ועוד. התוכנית משקפת את חזון המועצה בתחומים השונים ולפיכך יש לה חשיבות רבה והשפעה ניכרת על אופייה המרחבי של המועצה בעשורים הבאים. לאחר מספר סבבי תיאום עם נציגי הישובים, עם משרדי הממשלה, מוסדות תכנון ועם גופים סטטוטוריים נוספים, הגענו לשלב המבורך והמשמעותי של שיתוף הציבור הרחב בתוכנית. מטרת המפגש היא לשתף אתכם, תושבות ותושבי עמק חפר, בעקרונות התכנון בתחומים השונים ולשמוע את התייחסותכם לקראת המשך קידומה של התוכנית בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. , באולם הכנסים במכללת 13/7/22 המפגש ייערך בתאריך רופין. ההרשמה למפגש הסתיימה, אך ניתן יהיה להשתתף בו באמצעות הזום. הפרטים באתר המועצה. כנס שיתוף הציבור בנושא תוכנית המתאר הכוללנית לעמק חפר

צילום: גיא שמואלי

עלי חפר

4

Made with FlippingBook Ebook Creator