עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ״ג ערכה המועצה שיפוצי קיץ בסכום של כארבעה מיליון ש״ח, והיא מבצעת פרויקטים מיליון ש״ח, על מנת לשפר תשתיות 17- של בינוי בסכום של כ בגני הילדים ובתי הספר וכן במבני התרבות והספורט של המועצה. על מנת לפתוח את השנה באופן הבטוח ביותר התבצעו סקרי בטיחות בכל מסגרות החינוך וכלל הליקויים טופלו. בין השאר: נערכו עבודות בטיחות, שיפוץ ושדרוג הכיתות והחצרות, פיתוח ועוד. נערכו סקרי עצים על ידי אגרונום מומחה, סקר קרינה וסקר לוחות חשמל, ובמקביל התבצעה גם בדיקת בטיחות של כל מתקני המשחק והספורט במוסדות החינוך ובמתקני הספורט, הונגשו ומונגשות עוד כיתות שמע תיכוני עמק חפר – מצטיינים ארציים! שלושת תיכוני עמק חפר: מעיין שחר, קריית החינוך ע״ש בן גוריון (רופין), רמות ים וכן כפרהנוערהדסה נעורים- נכללים ברשימת מצטייני משרד החינוך לחטיבות העליונות בשנת הלימודים תשפ״ב. זו הפעם השנייה ברציפות שבה נבחרים שלושת התיכונים וכפר הנוער למצטייני המשרד, וצוותי רמות ים ומעיין שחר אף זכו להיכלל בבתי הספר שבהם הצוותים יקבלו מענק על ההישג. בחירת בתי הספר המצטיינים

במספר בתי ספר, בוצע סימון מעברי חצייה וסימון ופסי האטה בסמוך לבתי הספר וגני הילדים, במתקני הספורט - מתבצע מהלך מתמשך של הסדרת היתרים ורישיונות למתקני הספורט. הכול מטופל לטובת שמירה על בטיחות הילדים ותנאי לימודים ופעילות מיטביים. לדברי ראשת המועצה גלית שאול: “מערכת החינוך האיכותית בעמק לא מפסיקה להתחדש ולהשתפר בכל המובנים, ובהם גם התשתיות, ההכרחיות לבטיחות ולסביבת לימודים חדשנית ומאפשרת. נמשיך לפעול, לשדרג ולפתח את מוסדות החינוך, התרבות והספורט למען התלמידות והתלמידים שהם דור העתיד שלנו, צוותי החינוך, ההורים וכלל התושבות והתושבים״. התבצעה על פי הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים, והם נבחרו על פי שיעור השינוי שהם הצליחו לחולל בשיעור הזכאות לבגרות, במניעת נשירה, בקליטת תלמידי חינוך מיוחד, בשיעור הגיוס לצה״ל ולשירות לאומי או אזרחי. בתוך כך, פורסמו גם נתוני הזכאות לבגרות הגבוהים בתיכוני וקריית החינוך 88.6% - , רמות ים 94.7% - העמק: מעיין שחר . זכאות לבגרות מצטיינת בכל תיכוני 87.7% - ע"ש בן גוריון .13% לעומת ממוצע ארצי של 19.4% עמק חפר עומדת על טוהר הבחינות בעמק - מושלם.

מיליון ש"ח במוסדות החינוך במועצה 21- שיפוצי קיץ ובינוי ב

עלי חפר 19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online