עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

חינוך - פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

פרויקטים מרכזיים של שיפוצים ובנייה במוסדות החינוך בעמק:

• בית ספר מעיין שחר: ביצוע החנייה של אולם הספורט וארונות אחסון גדולים בו, והקמת מגרש כדורעף חופים שני במתחם. • יוקמו ארבעה מגרשי שחבק (דשא סינטטי) לכדורגל - ברופין, בקדם, ביכון ובמעין-שחר במהלך השנה.

• בית הספר יובלים: מתבצעות עבודות הקמת מבנה כיתות . עם סיום הבניה 2022 ומנהלה. צפי לסיום: נובמבר ביובלים ינוידו מבנים יבילים לבתי ספר בעמק. • צמד גנים בחרב לאת: בימים אלה - תחילת הבינוי. הגנים יהיו מוכנים במהלך שנת הלימודים הקרובה. • בית הספר בית יצחק: החלפת מבני כיתות ישנים במבנה חדש (ראשון מבין שניים): העבודות מתחילות בימים אלה. המבנה יהיה מוכן לשנת הלימודים הבאה. • פתיחת כיתה ראשונה, בקיבוץ עין החורש, לבית הספר התיכון החדש המיועד להיבנות בהרחבת בת-חפר. • גן אקליפטוס וגן ורד בכפר הרא״ה הועברו למבנים משופרים ומשופצים. • הצבת מבנה נוסף לשירות הפסיכולוגי: צפי לסיום: .22 דצמבר • הקמת בית קבע בבת חפר לתלמידי ותלמידות פרויקט .23 היל״ה בעמק חפר. צפי לסיום: ינואר • עבודות תחזוקה ופיתוח נרחבות באצטדיון המועצה בגבעת חיים איחוד. • מתחם ייכון: שיפוץ המלתחות והנגשתן, הכשרת אולם הספורט לטובת בית הספר ופעילות הספורט, ביצוע כיכר כניסה חדשה למתחם (על-ידי נת״י).

חדשנות חינוכית בעמק: כיתה ראשונה לתיכון החדששיוקם בבת חפר

והוא יספק פתרונות אל מול הגידול הצפוי באוכלוסייה, במיוחד לנוכח הרחבת בת חפר. תלמידות ותלמידי כיתה ט׳, חלקם 21 בכיתה החלוצה לומדים בוגרי בית הספר האנתרופוסופי אופק באלישיב, ומובילים אותה שני מחנכים, בהתאם לגישה האנתרופוסופית. המסלול האנתרופוסופי מהווה תוספת חשובה למערכת החינוך בעמק והוא מרחיב את מגוון המענים החינוכיים העל יסודיים, מוביל חדשנות חינוכית ומספק מענה ייחודי ומגוון לבוגרי בית הספר אופק ולכלל ילדי העמק הרואים בחינוך האנתרופוסופי ערך משמעותי. בצמוד לבית הספר החדש בבת חפר יוקם מבנה חדש נוסף שאליו יעבור בית הספר שפרירים ב׳ (תיכון לתלמידים עם לקויות למידה הממוקם כיום בגבעת חיים איחוד), ושני בתי הספר יפעלו במתחם משותף, כך שתלמידיהם יוכלו ליהנות מהאפשרויות וההיצע שמציעים שני בתי הספר ומשיטות לימוד חדשניות, שיתבססו על פרסונליזציה והתנסות, בדגש .21- על מיומנות המאה ה

עם פתיחת שנת הלימודים תשפ״ג החלו הלימודים בכיתת החלוץ של התיכון החדש, שהוקם במיקום זמני, בסמוך לקריית החינוך מעיין שחר. המסלול האנתרופוסופי ישתלב בהמשך בתוך בית הספר החדש שיוקם בהרחבת בת חפר, שבו ילמדו תלמידות ותלמידי ז׳-י״ב. בית הספר החדש יציע מספר מסלולי לימוד חדשניים

עלי חפר 20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online