עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

חדשות העמק

התקדמות בפרויקט ״האגנים הירוקים״ לאחרונה נערך במועצה מפגש המשך להצגת תהליכי העבודה והרישוי של “האגנים הירוקים״ בשיתוף רשות ניקוז ונחלים שרון, במהלכו הועבר מידע מפורט אודות הפרויקט, וניתנה התייחסות מקצועית לחששות התושבים והנהגות היישובים שהועלו במפגשים הקודמים בנוגע להשפעותיו האפשריות על הסביבה ומטרדים עתידיים שהוא עלול לייצר, בדגש על מניעת מטרדי יתושים וריח. במפגש השתתפו ראשת המועצה גלית שאול, סגנה ומחזיק תיק איכות הסביבה חיזקי סיבק, מנכ״ל רשות ניקוז ונחלים שרון נסים אלמון, אלי כהן מחברת איילה האמונה על תכנון וביצוע הפרויקט, מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ, יו״ר ועד בת חפר עדי אמזלג, נציגי בת חפר והוועד, נציגות הנהלת היישובים יד חנה ובחן ותושבים נוספים. ההצגה והדיון נסובו סביב עקרונות התכנון וההקמה, לרבות הליך הרישוי של הוועדה המקומית, מסמכי האישור הנלווים ובכללם של משרד החקלאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות הטבע והגנים, וכן מסמכי בטיחות ותפיסת תפעול ואחזקה. פרויקט “האגנים הירוקים״, המוקם בשטחי גן יאשיה בסמוך לנחל שכם, נועד לטפל בקולחים המגיעים משטחי הרשות

הפלסטינית ומזהמים את נחל שכם ונחל אלכסנדר, זאת במטרה להביא לשיפור איכות המים הזורמים בנחל אלכסנדר וממנו לים. “אגנים ירוקים״ היא שיטה מוכרת הפועלת בהצלחה בארץ ובעולם כמסננת טבעית של זיהומים שונים בשפכים כגון חומרים אורגניים, חומרים מוצקים מרחפים ומתכות כבדות. פתרון האגנים הירוקים, הוא פתרון זמני ומשלים לטיפול בשפכים היות והמט״ש (מתקן לטיהור שפכים) הפועל כיום ביד חנה אינו יכול להתמודד עם כמות השפכים המגיעה לעד אלף קוב ליום. בימים אלה נרשמת התקדמות משמעותית 30 להקמת המט״ש החדש, לכשיוקם יוזרמו המים שיטוהרו בו דרך האגנים הירוקים ויחזרו לנחל משופרים בטיהור ובסינון נוסף. הפרויקט נמצא בימים אלה בשלבי הסיום, כאשר העבודות צפויות להסתיים בעוד מספר שבועות. נכון לזמן סגירת הגיליון, מתבצעת הכנסה של אגרגטים (שברי אבן) בגדלים שונים לתוך הבריכות ובמקביל מתבצעת עבודת צנרת. בשלב הבא יוזרמו מי נחל שכם לתוך הבריכות ותתבצע שתילה של צמחי מים. לאחר שהאגנים הירוקים יתחילו לעבוד, אנו מצפים לראות את ההשפעה המיידית שלהם על איכות המים של נחל שכם ובמורד נחל אלכסנדר.

צילום: רשות ניקוז ונחלים השרון

תפקיד ייעודי חדש בתחומי המועצה: פקח נזקי חקלאות

יונתן בארי מונה לתפקיד ייעודי חדש - פקח נזקי חקלאות הפועל במרחב מועצת עמק חפר ובמרחב העיר חדרה, זאת בשיתוף רשות הטבע והגנים ועיריית חדרה. בשנים האחרונות אנו עדים לצמצום השטחים הפתוחים בסביבתנו, מה שמוביל לקונפליקט שהולך ומתעצם בין בני האדם לחיות הבר ולפגיעה באיכות החיים של בני האדם ובעלי החיים, בתוך הישובים ובשטחים החקלאיים שבמרחב המועצה. הפקח החדש יטפל בכל הנושאים שקשורים להימצאות חיות הבר בתוך יישובי העמק ובשטחים החקלאיים שמסביבם. התושבים מתבקשים לדווח על כל בעיה או מטרד * והנושא יועבר לטיפול הפקח, 9875 : למוקד המועצה באמצעות מגוון הכלים המקצועיים העומדים לרשותו.

עלי חפר

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online