עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

החלו השיפוצים בבית הראשונים ההיסטורי כחלק מתהליך שיקום המבנה, והשבתו לשימושים קהילתיים של תושבות ותושבי העמק, בימים אלה החל שיפוצו, תוך הקפדה על שימור מאפייניו ההיסטוריים. במקביל, במסגרת קול קורא שפרסמה המועצה, הוגשו הצעות של אמנים ויוצרים לעבודה בבית, שתיערך ביחד עם הקהילה, ותכלול פעולות של עיצוב ויצירה. בשל השיפוצים אין גישה לבית הראשונים - אנא נהגו שימו לב: בזהירות. בית הראשונות פועל כתמיד - הגישה אליו מהכביש הצמוד לצדו הדרומי של הבית. נשוב ונעדכן בהתפתחויות!

// לכבוד ההגנה היה היה

מדור חדש המספר על ותיקות וותיקי ההגנה מעמק שנה 102 חפר, שפעלו במסגרת הארגון שנוסד לפני

סבתא שושנה עלתה לישראל מצנעה אשר בתימן עם אביה ואחיה, לאחר שאמה נפטרה בהיותה בת שלושה חודשים וחצי. הם גרו בירושלים בשכונת שערי חסד, בדירה ששכר אביה ממשפחת ריבלין, שממנה יצא לימים נשיא המדינה לשעבר רובי ריבלין. ,13 , בהיותי כבת 1939 “בשנת מזיכרונותיה של סבתי: הצטרפתי לארגון הצופים הדתיים בירושלים ולמדתי צופיות ומחנאות. הרגשתי כי אני מתחילה לפרוח, וחשתי בתוספת ממד חשוב ומעניין בחיי. בהמשך הזמן ארגנו אותנו גם למחתרת ביטחונית. תרגילי סדר ופעולות הסברה והדרכה התקיימו במקומות סתר, כל פעם במקום אחר, כדי שאלה לא יתגלו בפני הבריטים. כעבור זמן מה נשבעתי אמונים ל׳הגנה׳, כאשר תנ״ך ואקדח מונחים לפניי על שולחן. הרגשתי הייתה עילאית ומיוחדת. ביטחוני האישי גבר וחשתי מוגנת יותר. אווירת המלחמה באירופה חדרה למודעותינו, והאווירה הכללית בארץ הייתה מתוחה מאוד. הפעילות בארגון ההגנה פתחה לי אפיקים רחבים״.

1942 שושנה בן ברית, בשנת

קרן בן ברית אלגוב כותבת על סבתה שושנה בן ברית מחיבת ציון: לאחרונה השתתפתי בטקס להוקרת אנשי ההגנה ביישוב שבו גדלתי, חיבת ציון. סבתא שלי, שושנה בן ברית, שתיבדל לחיים גברים ונשים יקרים ביישוב 28 ארוכים, ומשפחותיהם של שכבר לא איתנו, ביניהם סבי יוסף בן ברית ז״ל, קיבלו את אות ההגנה. כמה חשוב להוקיר את האנשים היקרים האלה, ולהמשיך להעביר את המורשת שלהם לדור הבא, לילדינו, שזכו לחיות בחיי נוחות, במדינה משלנו ובשגרה מבורכת. אני תורמת את חלקי להנצחת הארגון דרך הבאת הסיפור של סבתא שלי, שאותו העלה על הכתב סבי יוסף בספרו “מגולה לגולה בתוך השואה עד לראשית הגאולה״.

שושנה בן ברית עם הנין יונתן בחגיגת בר המצווה שלו

עלי חפר

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online