עלי חפר - גיליון 391 - ספטמבר 2022

בטבע לנו ש

היכרות עם רשות ניקוז ונחלים שרון, גוף סטטוטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות

רשות ניקוז ונחלים שרון פועלת בשלושה אגני ניקוז חשובים: נחל חדרה, נחל אלכסנדר ונחל פולג, רשויות 32 ק״מ נחלים הזורמים בשטחן של 600- כ מוניציפאליות, מתוכן חמש מועצות אזוריות, ובהן עמק חפר. לאורך הנחלים שיבצה רשות הניקוז פינות חמד אשר זכו להוקרה בישראל ובעולם כולו. כולנו מכירים ונהנים מהן במהלך השנה: נחל אלכסנדר, פארק הצבים, אגמון חפר, אגמון פולג, פארק נחל חביבה, מצפה איתן ועוד מתנות טבע קסומות. נסים אלמון, מנכ״ל רשות הניקוז וגלית שאול, ראשת המועצה ויו״ר רשות הניקוז, מובילים את פעילות הרשות לנוכח מציאות אשר מכתיבה פיתוח, בנייה ותשתיות החוצות את המרחב ומשפיעות על הנחלים. רשות הניקוז משלבת בין הנדסת הניקוז והגנה מפני שיטפונות, יחד עם שיקום אקו הידרולוגי של ערוצי הנחל והחי שמתפתח לצידם. בתוך כך היא פועלת למניעת מזהמים, לתחזוקה שוטפת ושיקום הנחלים ומאפשרת להם לזרום בחופשיות לים. רשות הניקוז מובילה עתה פרויקט ראשון מסוגו בארץ - תוכנית תשתית לאומית להגנה על העיר 122 תת״ל חדרה מפני שיטפונות, בראייה כוללת של כלל התוכניות והתשתיות הלאומיות של מדינת ישראל בסביבת אגן הניקוז של נחל חדרה. עוד פרויקטים בטיפול הרשות: ניהול הנגר הזורם מחריש

ליישובי הסביבה; תחזוקה והגדלת כושר ההולכה של נחל חדרה; שיקום והסדרת קטע נחל עירון; הקמת פארק אקולוגי בסמוך לעין שמר ועוד פרויקטים בנחל פולג. בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר, הרשות יזמה ומנהלת את פרויקט “האגנים הירוקים״ בשטחי גן יאשיה, לטיפול בקולחים המגיעים משטחי הרשות הפלשתינאית ומזהמים את נחל שכם ונחל אלכסנדר. באגף חינוך וקהילה ברשות הניקוז רואים בנחל אלכסנדר עמוד שדרה ולב פועם לקהילות החיות סביבו. באמצעותו מתחזק הקשר עם תושבים, תלמידים ונוער ונוצר חיבור מקורי לסביבה. השנה הרחיבה הרשות את פעילויות הסברה, הרצאות, מפגשים, סיורים, מבצעי ניקיון וחישוף ועוד שיתופי פעולה יצירתיים. קורס נאמני נחל אלכסנדר הפגיש מתנדבים ותיקים עם פעילי סביבה חדשים מיישובי העמק להיכרות מעמיקה עם הנחל במטרה לייצר אחריות כלפיו.

www.rnsharon.org.il מוזמנים להתעדכן ולהכיר את הנחלים, הפארקים והאגמונים באתר שלנו:

בתמיכת משרד התרבות והספורט

קְהִלַיְלָה 22.9.22

ק

ל

מ

י

ל

ע

ה

ב

ש

ת

ל

ו

ב

ת

ר

מופעים, סדנאות, סרטים, הרצאות, בישולים וסיפורים. . .

WWW.MK-HEFER.ORG.IL פרטים: 'מרכז קהילתי עמק חפר' ובאתר

עלי חפר

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online