עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

היכרות עם סגני ראשת המועצה

תחומי אחריותו:

,)23( נשואה לגיא. אמא לעמית )15( ) וירדן 19( אביב “עד לאחרונה הייתי סמנכ״לית כספים ותפעול בחברה ביטחונית. בשלוש השנים האחרונות שימשתי כסגנית ראשת המועצה מטעם בת חפר, והחזקתי את תיק קהילה ויישובים. לפני כן שימשתי כראש שבט הצופים בבת חפר וכגזברית הנהגת החורש. אני מאמינה שבהגדרת יעדים ומטרות תוך שיח מכבד אפשר להצליח ולנצח״. ,)33( נשוי לד"ר גלית סיבק. אב למתן ), סבא לארי (שנתיים) 22( ) ודר 28( איתי "בעבר הייתי בעל משרד עורכי דין. במשך שנים רבות פעלתי בנושאי תכנון ולקחתי חלק במאבקים סביבתיים. שימשתי חבר ועד אביחיל במשך עשור ואני חבר מליאת והנהלה המועצה .2013 משנת אני מאמין שעמק חפר הוא דוגמה למרחב כפרי משגשג, אי ירוק במרכז הארץ, ששומר על מורשת ציונית וערכית".

• איכות הסביבה • חקלאות • תיירות כפרית • חוות הנוי • חופי ים • שימור אתרים • מטעי עמק חפר • מנהלת נחל אלכסנדר • בעלי חיים

עו"ד חיזקי סיבק סגן ראשת המועצה וממלא מקומה זו הקדנציה השנייה אביחיל

תחומי אחריותה: • בית גינס • מרכז קהילתי (למעט נוער וותיקים) • הנצחה • בת חפר

אופירה קלפ סגנית ראשת המועצה בת חפר

תחומי אחריותו: • חינוך • ספורט

) ודניאלה 5( ), עומר 9( נשוי לרותם, אב לנעמי (בקרוב שנתיים) “כיהנתי כחבר מליאה, הנהלת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה בחמש השנים האחרונות, ובמקביל עבדתי במיזם חינוכי ארצי בשם ׳המרחב השלם׳. בקדנציה הקרובה אחזיק בין היתר בתיק החינוך והספורט. אני מאמין שאלו עולמות שמתחברים יחד ותורמים למוטיבציה ותחושת מסוגלות אצל אנשים. אני חושב שזה הזמן הנכון להמשיך את העשייה החינוכית בעמק, בשילוב כוחות ובהתבססות על ההון התרבותי והחברתי הנהדר בעמק בשלנו, הכשרה ומתן מעטפת לצוותים החינוכיים, עידוד המוטיבציה וחיזוק תחושת השייכות״.

• צעירים • קיבוצים • קשרי חוץ

נטע אראלי בן אור סגן ראשת המועצה העוגן

עלי חפר 14

Made with FlippingBook Online newsletter creator