עלי חפר - גיליון 402 - אפריל 2024

חדשות אגף הביטחון היערכות המועצה לתרחיש מלחמה בזירה צפונית אנו פועלים במועצה ביתר 7.10 מאז אירועי שאת במישורים ביטחוניים שונים ומגוונים: בהיערכות, בחימוש וציוד, באימונים, בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, במיגון ובמענים רבים נוספים. מזה כמה חודשים עמק חפר מוגדר על ידי פיקוד העורף במצב שגרה. על אף זאת המועצה ממשיכה במערכת ההכנות לחירום

מהמענים הם ברמת היישובים, חלקם ברמת הרשות ו/או בשיתוף כוחות צבא, משטרה ופיקוד העורף, וחלקם הינם מענים שהמועצה תצטרך להציף לסיוע משרדי הממשלה. תוצרי הכנס מהווים את הבסיס לתוכנית רשותית אופרטיבית משולבת, שמטרתה קידום מוכנות הרשות לתרחיש צפוני. התוכנית מושתתת על ההנחה כי אם יוכרז מצב מיוחד בעורף עלולה להיות מגבלה בנגישות לאמצעים, והרשות המקומית היא לבנת היסוד למתן מענה במרחבה על בסיס כוח אדם, אמצעים ומתנדבים. התוכנית מקדמת מוכנות למתן מענים לאתגרים העומדים לפתחנו: הפסקות חשמל ממושכות, אספקת מי שתייה ולחקלאות, פערי כוח אדם לביצוע משימות רשותיות, מוגבלות בהגעת מתנדבים ופגיעה ביכולת הסברה, הנחיה והנגשת מידע על שירותים חיוניים. בקרוב ייערכו פגישות עם הנהגות היישובים להצגת התוכנית והנדרש ברמת היישובים, העלאת פערים לפיקוד העורף ולמשרדי הממשלה ופרסום הנחיות ליישובים ולציבור.

ללא הרף, על כלל מכלוליה המקצועיים בתחומים השונים: מבצעים, דוברות ומידע לציבור, אוכלוסייה, חינוך, הנדסה ותשתיות, לוגיסטיקה, מנהל כללי וחקלאות, ובשיתוף יחידת הקישור הצבאית לפיקוד העורף (יקל״ר). מדי שבוע מתקיימת הערכת מצב רשותית, המופצת ליישובים, ומדי חודש מתקיים חיתוך מצב עם הנהגות היישובים. במסגרת הערכות המצב מוצגים אירועים בגזרה ובגזרות שכנות, הנחיות התגוננות והתקהלות וסטטוס המשך מוכנות של כל מכלול בתחומו המקצועי השונה. במסגרת זו, עינינו פקוחות ואוזנינו קרויות למתרחש בצפון המדינה ובשומרון. בתחילת פברואר המועצה הייתה מהראשונות לקיים כנס מקצועי רשותי בנושא היערכות לתרחיש מלחמה בזירה הצפונית. בכנס השתתפו המכלולים המקצועיים של המועצה, וכן פיקוד העורף, רשות הניקוז שרון ומג״ב. בעלי התפקידים העוסקים במוכנות לחירום ניתחו את תרחיש האיום ומשמעויותיו, מיפו מידע, דנו באתגרי הרשות וגיבשו את הפתרונות המקצועיים הפוטנציאליים הדרושים. חלק

בעת מצב חירום תתקיים היערכות ברמה פנים יישובית, תוך התמקדות בחמישה תחומים עיקריים:

המועצה ערכה תוכנית לתיקון ליקויים במקלטים מיגון: ביישובים. על כל תושב להתעדכן מול מזכירות היישוב על מיקום המרחב המוגן הקרוב אליו. במקביל, חשוב להכין את המרחב המוגן שלכם. ראו הנחיות מדויקות באתר פיקוד העורף. במקרה של נפילת תקשורת, תפעל מערכת הקשר תקשורת: המועצתית ובאמצעותה יועברו הודעות ככל הנדרש לצח״י, רב״שים ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים ביישוב, ומהם לתושבים - במערכות כריזה או פיזית. מומלץ להצטייד ברדיו מופעל סוללות על מנת לקבל עדכונים והתראות במידה והצופרים לא יעבדו.

בעת חירום, במידת הצורך, ייפתחו בישובים נקודות מים: חלוקת מים פנים-יישוביות. מיקום נקודות אלו יימסר לתושבים ע״י הצח״י ו/או הוועד המקומי. המועצה מקדמת פתרונות ליצירת עצמאות אנרגיה: אנרגטית ביישובים. בתרחיש של הפסקת חשמל ממושכת. מומלץ לכל משק בית להיערך עם אמצעים כגון סוללות, מטען רב-פעמי ועוד. בתרחיש צפוני בעצימות גבוהה יהיה צורך להצטייד מזון: באמצעי מזון שאינם דורשים קירור ובעלי תוקף ארוך (שימורים, קמח, פסטות, אורז וכד׳).

עלי חפר

7

Made with FlippingBook Online newsletter creator